Gjødslingsråd potet

Poteter i jord

Potet dyrkes både til konsum og friteringsindustri. Produksjon av potet stiller strenge krav til kvalitet. Målet er en høy avling med riktig kvalitet produsert på en lønnsom og miljøvennlig måte.

Riktig timing og plassering av gjødsla er viktig for å oppnå høyest mulig næringsopptak, dette minimerer miljøbelastningen og maksimerer avlingsutbytte.

Gjødslingsstrategi

Gjødslingsnormer

Sort 

Forventet bruttoavling 

Konsum 

Gjødsling kg/daa 

Friteringsindustri 

Gjødsling kg/daa 

N 

P 

K 

N 

P 

K 

Juni 

2000 

8,7 

3 

13,5 

 

 

 

Rutt 

2000 

8,7 

3 

13,5 

 

 

 

Laila 

3000 

10 

3,5 

15,5 

10 

3,5 

15,5 

Beate 

3000 

10 

3,5 

15,5 

10 

3,5 

15,5 

Saturna 

3000 

10(1) 

3,5 

15,5 

9,5 

3,5 

15,5 

Peik 

3000 

10 

3,5 

15,5 

9,3 

3,5 

15,5 

Asterix 

3000 

10 

3,5 

15,5 

9 

3,5 

15,5 

Kerrs Pink 

3000 

10 

3,5 

15,5 

 

 

 

Mandel 

3000 

8,5 

3,5 

15,5 

 

 

 

Folva 

3000 

10 

3,5 

15,5 

 

 

 

Pimpernel 

3000 

10 

3,5 

15,5 

 

 

 

Andre sorter 

3000 

10 

3,5 

15,5 

 

 

 

Justering 2) 

3000 

2 

0,5 

3 

 

 

 

1) Mosproduksjon. 2) Justering av gjødsling per tonn endring i forventet avling.

YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro dekker de fleste næringsbehov på jord med P-AL >4, K-AL>10, Mg-AL>4 og Ca-AL>100.

Vær oppmerksom på at nedbørsmengder på lette, utvaskingsutsatte jordarter kan gi behov for tilleggsgjødsling. Særlig er nitrogen utsatt, men også kalium, magnesium, svovel og kalsium er utsatt og bør suppleres. Mye nedbør eller vanning kan føre til utvasking, derfor kan det være hensiktsmessig å planlegge delgjødsling.

Delt gjødsling er anbefalt dersom N-behovet er over 12 kg N/daa, spesielt på lett jord. Ved delgjødsling benyttes Fullgjødsel® 12-4-18 mikro eller YaraLiva® Nitrabor®, evt. Kalksalpeter™.

Ved forsinkelse av setting utover 14 dager etter normal settetid bør N-nivået reduseres med 1 kg N pr. dekar.

Ved lavere jordanalyseverdier enn nevnt ovenfor kan de forskjellige spesialgjødseltypene nyttes for å dekke potetplantens behov.

Fosfor

Yara leverer OPTI-P™ 0-20-0, OPTI-START™ 12-23-0. Ved ytterligere behov for supplering i veksttida kan bladgjødsling med YaraVita® SOLATREL® være aktuelt.  

Kalsium

På jord med lave kalsiumtall (Ca-AL<100) anbefales delgjødsling med YaraLiva Nitrabor® /Kalksalpeter™ der Fullgjødsel® 8-5-19 Mikro benyttes som grunngjødsling. 75 % av planlagt N-behov tildeles ved setting, mens 25 % tildeles som Kalksalpeter™ i 2 delgjødslinger fra spiring til riset er 10-15 cm. Siste delgjødsling utføres senest før siste hypping, for å gi god tilgjengelighet av både nitrat-nitrogen og kalsium som sikrer god potetkvalitet.

Kalium

Ekstra kalium kan også være aktuelt i sorter som er utsatt for støtblått. Polysulphate™ er en kaliumrik gjødseltype som også inneholder kalsium, svovel og magnesium og kan suppleres ved behov.

Til potet er bladgjødsling med YaraVita® aktuelt på flere vekststadier. YaraVita® Solatrel® er et multinæringsprodukt som blant annet inneholder fosfor som stimulerer knollantallet og knolltilveksten i potet, samt sikrer god kvalitet. 

Vekstrytme 

Sort 

Justering kg N/da 

Bestemt 

Lady Claire, Innovator 

+3 

Litt bestemt 

Nansen, Mozart, Solist 

+2 

Litt ubestemt 

Asterix, Kerrs Pink, Berber, Arielle, Juno, Hassel, Rutt, Saturna, Laila 

+1 

Ubestemt 

Folva, Fakse, Pimpernel, Beate, Peik, Oleva, Kuras, Troll, Mandel 

0 

Når en benytter justering etter vekstrytme, ta utgangspunkt i normen for "Andre sorter" i tabellen over.  

Kilde: Siri Abrahamsen, NLR Viken

Hånd med N-tester som måler nitrogeninnhold i korn Hånd med N-tester som måler nitrogeninnhold i korn

Utforsk våre presisjonsverktøy for optimal N-gjødsling

Her finner du informasjon om om våre presisjonsverktøy Yara N-Sensor, Atfarm og N-Tester. Tildeling av rett mengde, på rett sted og til rett tid optimaliserer avlingene.

Utforsk våre presisjonsverktøy 

Potet gjødslingsanbefalinger.jpg

Gulmoden havreåker fra gjødselsforsøk med fullgjødsel
Gulmoden havreåker fra gjødselsforsøk med fullgjødsel

Nyttig informasjon om potet

  • Det er et stort behov for næringsstoffer under veksten om våren. 
  • Kalium er det næringsstoffet som poteten forbruker mest av, og sammen med nitrogen er det nødvendig i tilpassede mengder for å gi store avlinger. 
  • Den viktigste sykdommen i potet er tørråte. Viruset skurv bør man også følge med på. 
  • www.potet.no finnes mye nyttig faginformasjon om potet