Gjødslingsprogram for potet

Gjødslingsnormer potet

Sort Forventet
bruttoavling, kg/daa
Konsum Friteringsindustri

Gjødsling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

N

P

K

N

P

K

Juni

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Rutt

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Ostara

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Aksel

2000

8,7

3,0

13,5

Uaktuell

Laila

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Beate

3000

10,0

3,5

15,5

10,0

3,5

15,5

Saturna

3000

10,01)

3,5

15,5

9,5

3,5

15,5

Troll

3000

9,3

3,5

15,5

Uaktuell

Peik

3000

10,0

3,5

15,5

9,3

3,5

15,5

Asterix

3000

10,0

3,5

15,5

9,0

3,5

15,5

Kerrs Pink

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Mandel

3000

8,5

3,5

15,5

Uaktuell

Folva

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

Pimpernel

3000

10,0

3,5

15,5

Uaktuell

 

Justering, g/kg/daa

N

P

K

2,0

0,5

3

 

Tips og råd om potetproduksjon