Yara Norge

Yara er et internasjonalt selskap med hovedkontor på Skøyen i Oslo. I Norge har vi to fabrikksteder som produserer mineralgjødsel, i Porsgrunn og Glomfjord. Markedsavdelingen til Yara Norge sitter på hovedkontoret på Skøyen i Oslo. Yara Norge jobber daglig med oppfølging av forhandlere, logistikk og vareflyt, agronomisk rådgiving og markedsføring.

Yara Porsgrunn

Fullgjødselfabrikken på Herøya i Porsgrunn sett fra luften i solnedgang

Yara Porsgrunn ligger på Herøya ved Porsgrunn, og er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter. Fabrikken har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden.

Les mer om Yara Porsgrunn

Yara Glomfjord

Bilde av fabrikken i Glomfjord med svartisen bak

Yara Glomfjord ligger i Nordland fylke ved foten av Svartisen, og har fire produksjonsenheter; to salpetersyrefabrikker, én fullgjødselfabrikk og en kalksalpeterfabrikk.

Les mer om Yara Glomfjord

Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn vår kontaktinformasjon