Historien vår

Siden Yara ble etablert i 1905 for å forebygge den voksende hungersnøden i Europa, har vi skaffet oss en unik posisjon som industriens eneste globale plantenæringsselskap.

2023

Bilder av kontainerskipet Yara Eyde

2023 Yara går sammen med Yara Clean Ammonia og NorthSea Container Linerdens for å realisere verdens første ammoniakkdrevne containerskip, Yara Eyde optimalisert for handelskorridoren mellom Norge og Europa.

2023 Yara investerer i karbonfangst og -lagring i Sluiskil og undertegner bindende avtale med Northern Lights – verdens første avtale som trer i kraft om fangst, transport og lagring av CO2 på tvers av landegrenser.

 

2022

Yara Birkeland dåp med Kronprins Haakon og andre deltakere

2022 Den 29. april sjøsettes det førerløse, helelektriske og utslippsfrie containerskipet Yara Birkeland. Fem hundre lokale studenter og kronprins Haakon kaster glans over dåpsseremonien på brygga i Brevik. 

2022 Yara inngår kontrakt med tyske Linde om byggingen av et demoanlegg for produksjon av grønt hydrogen gjennom elektrolyse ved Yaras ammoniakkanlegg på Herøya i Porsgrunn.   

2021

Yara Birkeland docked at Yara Porsgrunn

2021 Året begynner med etableringen av Yara Clean Ammonia, og ender med å sikre finansiering fra Enova SF til arbeidet med å elektrifisere Yaras fabrikk i Porsgrunn. Finansieringsavtalen markerer slutten på et år fullt av milepæler, blant annet starten på avkarboniseringen av en fullskala ammoniakkfabrikk, og iverksettelsen av den strategiske ambisjonen om å sette fart på hydrogenøkonomien.  

2021 Yara lanserer sin nye ambisjon: «Å skape en matframtid på lag med naturen». 

2021 Yaras finske virksomhet annonserer kjøpet av Ecolan Oy, en finsk produsent av organiske gjødselprodukter. Dette er Yaras første oppkjøp innen økologisk gjødsel – et direkte resultat av ønsket om å bidra til sirkulærøkonomien gjennom å utvide tilbudet vårt, samtidig som vi lytter til bondens ønsker og behov. 

2020

Woman in a field farming

2020 Under koronaepidemien donerer Yara 40 000 tonn gjødsel til bønder i Øst-Afrika så de tredobler maisproduksjonen i regionen. Og for aller første gang sporer Yara distribusjonen av gjødsel digitalt fra havn til bonde. Dette legger grunnlaget for utviklingen av en trygg leveransekjede i hele regionen.

2017-2019

Yara Birkeland model

2017 Oppkjøp av Vale Cubatao Fertilizantes i Brasil. Oppkjøpet etablerer Yara som en stor og viktig gjødselprodusent og -distributør i Brasil. 

2017 Yara og Kongsberg går sammen om å bygge verdens første helelektriske, førerløse, utslippsfrie containerskip: Yara Birkeland. Fartøyet vil kutte Yaras dieseldrevne trailertrafikk med over 40 000 turer i året.  

2018 Yara endrer den offisielle strategien for å håndtere de nye utfordringene bransjen og kloden vår står overfor. Vårt nye oppdrag er «å brødfø verden på en ansvarlig måte og ta vare på kloden».    

2015-2016

Svein Tore Holsether

2015 Nok et begivenhetsrikt år for Yara. Store investeringer i Europa, Afrika, Australia og Latin-Amerika. I september 2015 kommer Svein Tore Holsether inn som ny administrerende direktør.  

2016 Yara tar over Tata Chemicals´ ureafabrikk og distribusjonsledd i Babrala i India, og investerer rundt regnet 275 millioner USD ved Rio Grande-fabrikken i Brasil.

2008-2014

Man holding a catalyst

2008  Yara vinner den prestisjefylte, norske miljøprisen Glassbjørnen for sin katalysator for reduksjon av lystgass (N2O), som muliggjør store kutt i klimagassutslipp i mange ulike industrier over hele verden.  

2010 Yara øker sitt engasjement i Afrika. 

2013 Yara feirer hundre år i det kinesiske markedet. Kjøper opp Bunge Fertilizers i Brasil.  

2014 Oppkjøp av OFD i Latin-Amerika og joint venture med Galvani i Brasil styrker tilstedeværelsen i Latin-Amerika. 

2000-2007

Silinjarvi plant aerial view

Yaras historie består av over hundre år med bekjemping av sult og nød gjennom gjødselen vi produserer. Verden har fortsatt store problemer, og vi vil at Yara skal være en del av løsningen. 

2004 Yara noteres på Oslo Børs etter å ha blitt skilt ut fra Norsk Hydro. 

2005 Yara feirer hundreårsjubileum og lanserer en strategi der målet er å utvikle en mer bærekraftig gjødselindustri.  

2007 Oppkjøp av det finske gjødselselskapet Kemira-GrowHow i Finland. 

1980-2000

Chiwan Terminal in China

Hydro bruker mye penger på oppkjøp av fabrikker, men alt i alt investerer selskapet mer i å oppgradere og bygge ny infrastruktur. Resultatet av denne tunge satsingen er at selskapet blir markedsleder i Vest-Europa.  

1979 Hydro tar over det nederlandske gjødselselskapet NSM. 

1981 Hydro kjøper 75 % av det svenske gjødselselskapet Supra AB. 

1982 Etablerer en terminal i Chiwan i Kina. 

1983 Oppretter et kontor i Harare i Zimbabwe. 

1985 Hydro kjøper det tyske energiselskapet Veba. 

1986 Hydro tar over 80 % av det franske gjødselselskapet Cofaz. 

1995 Hydro blir det første selskapet som kan tilby plantenæring- og jordbruksløsninger på alle fem kontinenter.  

2000 Hydro styrker sin posisjon i Brasil gjennom oppkjøpet av gjødselselskapet Adubos Trevo.  

1960-1980

Workers in front of Qafco plant

Johan B. Holte tar gjødselproduksjonen inn i en ny, petrokjemibasert tidsalder, og involverer selskapet i oljeleting i Nordsjøen. Han begynner også å internasjonalisere Hydros gjødselproduksjon gjennom en samarbeidsavtale med myndighetene i golfstaten Qatar om bygging og drift av et stort gjødselanlegg der. 

1967 Under Johan B. Holtes lederskap opplever Hydro en organisatorisk revolusjon, og vi aner konturene av et moderne, internasjonalt selskap.  

1969 Samarbeidet med Qatar Fertilizer Company (Qafco) etableres.

1940-1960

Glomfjord loading of MS Mosjøen

Selskapet påføres betydelige skader i løpet av krigen, blant annet under den amerikanske bombingen 16. november 1943 for å ødelegge tungtvannsproduksjonen der mer enn tjue norske liv gikk tapt. Men ledelsen i Hydro klarer nok en gang å bygge opp et sterkt, internt forskningsmiljø. De første ti årene etter andre verdenskrig er en helt spesiell tid i Yaras historie. Selskapet foretar store investeringer, og antallet ansatte vokser fra rundt 2500 i 1945 til cirka 5000 i 1955.  

1945 Andre verdenskrig tar slutt, og Hydro bestemmer seg for å ekspandere. 

1946 To nye forskningsenheter etableres, en forskningsetat ved hovedkontoret på Skøyen og et forskningslaboratorium på fabrikkområdet på Herøya. 

1947 Hydro får tilgang til vannkraftproduksjon i Glomfjord i Nordland og etablerer ammoniakkproduksjon. I 1955 begynner Hydro å produsere mineralgjødsel der, og verdens nordligste gjødselfabrikk er en realitet. 

1920-1940

Porsgrunn plant at Herøya circa 1930

Proteksjonisme gjennomsyrer markedene, og de harde trettiåra tærer på selskapet. Norsk Hydro skjønner at de må ha flere bein å stå på. Selskapet satser hardt på utvikling av nye gjødselprodukter og nye industriprosesser – blant annet alternative måter å framstille ammoniakk på. 

1927-1928 Selskapet kjøper lisens til å benytte ammoniakkmetoden, og ved årsskiftet begynner byggingen av ammoniakkfabrikker og tilpassing av prosessen ved fabrikkene på Notodden og Rjukan. I løpet av kort tid firedobles produksjonen.   

1938 Første produksjon av NPK-gjødsel, en tresidig gjødsel der hvert eneste gjødselkorn inneholder de tre næringsstoffene nitrogen, fosfor og kalium. 

1939 Hydrostranda kjøpes. De ansatte får et eget feriested ved sjøen i nærheten av Porsgrunn. 

1905-1920

Sam Eyde and Kristian Birkeland historical portraits

Norsk Hydro grunnlegges i 1905. Industrialiseringen i Norge er på dette tidspunktet godt i gang. Selskapet assosieres med avansert forskning og teknologi, utforskertrang, innovasjon og livskraft. 

1905 Entreprenøren og gründeren Sam Eyde og akademikeren og oppfinneren Kristian Birkeland grunnlegger Norsk Hydro på Rjukan. 

1907 Første last med kalsiumnitrat (Norgessalpeter) skipes til Thailand. 

1910 Første vikingskiplogo tegnes av maleren Thorolf Holmboe. 

1913 Første last med Norgessalpeter skipes til Nanjing i Kina.  

1919 Yaras første forskningsstasjon etableres på Skøyen i Oslo under ledelse av Birger Fjeld Halvorsen.