Teknologi og digitale verktøy for fremtidens bærekraftige landbruk

Visste du at bønder i dag kan måle nitrogenbehov og øke avlingene ved hjelp av satellitter og apper? Her er noen eksempler på hvordan Yara jobber med teknologi.

Verktøy for presisjonslandbruk 

Presisjonsteknologi i landbruket handler om å bruke ny teknologi og digitale verktøy til å optimalisere bruken av innsatsfaktorer, som for eksempel gjødsel, slik at vi kan produsere mat mer effektivt og bærekraftig. 

Det er sjeldent at næringsstatus og vekstforhold er helt like over et helt jorde. Hvis det gjødsles for lite, kan det begrense vekst og avling. Hvis det gjødsles for mye, kan næringsstoffene gå tapt til luft eller vann. Når gjødslingen er tilpasset plantenes behov og opptak, bidrar presisjonsteknologi til å beskytte miljøet og optimalisere produksjonen. 

Yara har utviklet presisjonsvektøy som gjør det mulig å gi plantene akkurat den mengden næring som trengs, på rett sted og til rett tid. Sensorer måler plantevekst og næringsbehov, og informasjonen deles med gjødselsprederen som tildeler det som trengs på hvert område. 

Digitale verktøy, som Yaras Atfarm, kan gjøre jordbruk mer bærekraftig, effektivt og lønnsomt. Atfarm analyserer plantevekst, jordhelse og værforhold, og bidrar til at bønder kan operere med høyere presisjon og mer effektiv bruk av næringsstoffer. Dette beskytter jordhelsen og naturen, samtidig som det sikrer optimale avlinger; en vinn-vinn-situasjon for både bønder og naturen.   

atfarm

Vi kaller dette presisjonslandbruk, og det vil spille en stadig større rolle i tiden fremover for at verdens jordbruk skal klare å senke utslippene og samtidig produsere mer mat.  Yara har utviklet de digitale måleinstrumentene Yara N-Sensor® og N-Tester BT. Dette er verktøy som måler nitrogenbehovet i plantene og bidrar til at bonden kan spre korrekt mengde gjødsel på jordet. 

Yara tilgjengeliggjør data for å sette fart på digitaliseringen i jordbruket

Til tross for all innovasjonen i jordbruket, går digitaliseringen for sakte. Bransjen er på vei mot «AgTech 2.0» som vektlegger økt samarbeid. Derfor har vi åpnet API-ene våre og bygger broer til verdens største selskaper innen landbruksteknologi. Det viktigste er at bønder får tilgang på de beste verktøyene, uavhengig av hvilken app de bruker. Bønder verden rundt kan nå dra nytte av Yaras mer enn 100 års plantenæringskunnskap. 

Og for at bøndene skal få gjødselen levert, er vi avhengig av skip. Og shipping står for tre prosent av verdens utslipp. For å skape en katalysator for utslippsfri shipping, bygget Yara verdens første utslippsfrie og selvkjørende skip, Yara Birkeland, som er oppkalt etter en av grunnleggerne, Kristian Birkeland. 

Kunstig intelligens 

Yara Birkeland har vært i kommersiell drift siden 2022 og frakter nå gjødsel ut fra Herøya til eksportterminalen i Brevik, under overvåking av et mannskap på to, som etter hvert skal flytte jobbene sine over til land og erstattes av kunstig intelligens. 

Vi produserer også gjødselen med nye teknologier. Vi bruker kunstig intelligens for å optimalisere energiforbruket i ammoniakkproduksjonen, og til å forutse svikter i produksjonsutstyret.

yara birkeland

Noen teknologier Yara leverer

medium-earth

Atfarm

Et digitalt verktøy som bruker satelitter for å måle nitrogenutslippene fra jordet

Ship

Kunstig intelligens

Vi bruker kunstig intelligens på flere måter som senker utslipp og ressursbruk

Lettuce

Yara N-Sensor®

Med Yara N-Sensor kan bønder måle nitrogeninnholdet i planter for å gjødsle korrekt

Initial selection assessment

Åpnede API-er

Vi lar andre dra nytte av vår over 100 år lange erfaring med plantenæring og agronomi

Potetåker med grønne ris Potetåker med grønne ris

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med bærekraft?

Ved å lage løsninger på de største utfordringene kloden står overfor, skaper Yara økonomiske muligheter som styrker selskapets lønnsomhet og skaper verdier for de 160 markedene vi leverer til verden rundt.

Slik jobber vi med bærekraft