Industrielle produkter fra Yara

Industriproduktene som leveres av Yara Industrial Solutions er komplekse og varierte. Virksomheten vår omfatter et stort spekter av produkter i et enda større antall bransjer. Men én ting har løsningene våre til felles: nitrogen. Nitrogen ligger til grunn for nesten alle våre løsninger.

I flere tiår har Yara Industrial Solutions fanget opp, transformert og anvendt nitrogen for å skape verdifulle industrielle løsninger. Vi fortsetter å øke kunnskapen vår om hvordan vi kan bruke disse viktige molekylene, og gjøre en forskjell for samfunnet hver dag.

Nitrogen, det er i vår natur.