Vårt oppdrag

Yaras grunnleggere bidro til å løse en av verdens største utfordringer på begynnelsen av 1900-tallet: Hungersnød. Gjennom kunnskap og samarbeid bidro Yaras grunnleggere til å redde livet til flere millioner mennesker. Siden da har Yara utviklet løsninger for å forbedre og øke global matproduksjon på en bærekraftig måte.

De siste årene har pandemi, krig og klimaendringer belyst sårbarheten i det globale matsystemet, og hvordan denne sårbarheten truer matforsyning. Samtidig vet vi at matproduksjon må bli mer bærekraftig for å ikke gå utover jordas tåleevne.

I Yara jobber vi for å løse disse utfordringene. Gjennom kunnskapsbaserte løsninger bidrar vi til å forbedre det globale matsystemet for å ivareta flere hensyn samtidig: Bærekraftig bruk av naturen, utslippskutt, økt matproduksjon og forbedring av bondens levekår.  

Vårt formål

Sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden

Vår visjon

Et verdenssamfunn som samarbeider.
En verden uten sult.
Respekt for jorden.

Utfordringene vi står overfor 

People mixed gender

9,7 milliarder

Beregnet folketall i verden i 2050

Fertilizer

50% mer mat

Må produseres i 2050

Climate change

90-100% av klimagassutslipp

må reduseres innen 2050 for å nå klimamålene

Våre verdier

I Yara er vi bevisst på at verdiene vi skaper i verden, er et resultat av verdiene som driver oss. Nedenfor er våre fire verdier. Les mer om disse på vår globale hjemmeside.

Ambition illustration

Ambition

 Nysgjerighet illustrasjon

Curiosity

Samarbeid illustrasjon

Collaboration

Accountability illustration

Accountability