Yara jobber for å forbedre det globale matsystemet, ved å kutte utslipp, bedre jordhelsen og styrke bønders levekår

 

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.
 
For å drive frem det grønne skiftet innen gjødselproduksjon, skipsfart og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å dele kunnskap og fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.
 
Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 18 000 ansatte i mer enn 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.

Vi er verdens største plantenæringsselskap, og leverer industrielle løsninger samfunnet vårt trenger

Field in Italy
Field in Italy

Nøkkelfakta om Yara

  • Grunnlagt som Norsk Hydro i 1905, og etablert som Yara International ASA i 2004
  • Ledet av konsernsjef Svein Tore Holsether
  • Hovedkontor i Oslo, med tilstedeværelse i 60 land
  • Over 17 500 dedikerte ansatte globalt

Yaras økonomiske nøkkeltall (2023)

  • Inntekter på 15,5 milliarder USD
  • EBITDA på 1,7 milliarder USD

Vår organisasjon

Colleagues in a meeting

Våre regionale enheter

Selskapet består av tre regionale enheter; Europa, Amerika, Afrika-og-Asia. Disse virksomhetene produserer og leverer Yaras eksisterende mineralgjødselprodukter, i tillegg til at de markedsfører og selger nye produkter og tjenester i samarbeid med bedriftsenheten Global Innovation.

Plant production site workers

Global Plants & Operational Excellence

Global Plants & Operational Excellence driver våre største mineralgjødselfabrikker i Porsgrunn og i Sluiskil, Nederland, og er samtidig ansvarlig for å utvikle driften og heve kompetansen på alle Yaras fabrikker verden rundt.

Woman with bike in traffic

Yara Industrial Solutions

Yara Industrial Solutions leverer hovedsakelig nitrogenbaserte produkter til kunder globalt, og består av de kommersielle enhetene Base Chemicals, Mining Applications og Transport Reagents, med fabrikker i Tyskland, Brazil, Sør-Afrika, Sverige, Frankrike og Malaysia.

Clean Ammonia plant

Yara Clean Ammonia

Yara Clean Ammonia satser på utvikling av ren ammoniakk for å sette fart på grønn omstilling av kraftintensive sektorer som landbruk, skipsfart og transport.

Åpenhetsloven

Yara Norge AS sin redegjørelse etter Åpenhetsloven inngår som del av redegjørelsen til Yara International ASA. Denne redegjørelsen finner du på vår globale nettside. Du kan også lese mer om informasjonskrav i henhold til Åpenhetsloven eller sende oss en informasjonsforespørsel på ResponsibleBusiness@yara.com.