Kvalitetsgjødsel for alle vekster

Yara Norge tilbyr kvalitetsgjødsel for alle vekster i alle landsdeler. Gjødsling tilpasset plantenes behov gir grunnlag for en god avling og minimal miljøbelastning. Å holde jorda i god hevd og opprettholde en balansert næringsforsyning er nødvendig for å dekke behovet for økt matproduksjon framover. 

Her kan du kjøpe våre produkter

Våre produkter kan kjøpes hos forhandlere i alle landsdeler

Se våre forhandlere

Søk etter produkter

Search

produkter funnet

Filter

Næringsstoff

Gjødslingsmetode

Produktfamilier

produkter funnet

Search
Clear search
loading

Finn informasjon om næringsinnhold og fysiske egenskaper

Her finner du tabeller med oversikt over alle gjødseltypenes fysiske egenskaper, leveringsform og næringsinnhold. 

Gå til tabellene

Finn sikkerhetsdatablad for alle våre produkter

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte

Søk i databasen