YaraVita® bladgjødsel

YaraVita

YaraVita®-produktene er ferdig formulert, flytende (bortsett fra CROPLIFT®) gjødsel utviklet spesielt til bladgjødsling på friland, ved sprøyting med åkersprøyte. Brukes i hovedsak for å forebygge mangel på mikronæringsstoffer.

YaraVita® kan blandes med de fleste plantevernmidler – husk å sjekke blandetabeller.