Yara skaper hydrogenfremtiden

Vår planet krever en overgang til ren energi. Yara er i en unik posisjon for å akselerere markedet for hydrogen gjennom lavutslippsammoniakk – hydrogenbæreren som enkelt kan transporteres fra der den produseres til der den skal brukes.

Hva er lavutslippsammoniakk, og hvorfor trenger vi det?

Yara er verdensledende på produksjon av mineralgjødsel. Bønder som bruker mineralgjødsel kan øke produksjonen sin uten å ta i bruk mer landbruksjord, sammenlignet med bønder som ikke benytter mineralgjødsel i produksjonen. Mineralgjødselen gjør at viktige næringsstoffer som nitrogen kommer dit de trengs, til nyttevekstenes røtter.

En av ingrediensene i mineralgjødsel er nitrogen. Yara utvinner nitrogenet fra ammoniakk, NH3.

I dag blir det aller meste av ammoniakken i verden produsert fra fossile kilder som naturgass, etan og propan. Denne produksjonen medfører utslipp av CO2. Yara ønsker å redusere, og på sikt fjerne, disse utslippene fra produksjonen ved å erstatte dagens ammoniakk med lavutslippsammoniakk.

Tractor in a farm

Det er i hovedsak to måter å redusere utslippene fra ammoniakkproduksjonen på. Den ene måten er å fange og permanent lagre størstedelen av utslippene fra ammoniakkproduksjonen, såkalt CCS (Carbon Capture and Storage). Den andre måten er å fjerne den fossile kilden i ammoniakkproduksjonen ved å bytte ut fossil energi med fornybar energi og produsere ammoniakk fra en prosess som bruker elektrolyse, altså som spalter vann ved bruk av fornybar elektrisitet.

Lavkarbon ammoniakk vil ha ulik rensegrad. Ny teknologi (ATR (autothermal reforming) for produksjon av hydrogen og ammoniakk kan gi en CO2 fangstrate på over 95%. Dette betyr at ammoniakk produsert ved slike anlegg vil ha et svært lavt klimaavtrykk. Yara Clean Ammonia er aktivt med og utvikler slike anlegg.

Lavutslippsammoniakk vil redusere klimaavtrykket til mineralgjødsel betydelig. Men lavutslippsammoniakk vil også kunne redusere utslipp fra skipsfart, fra industriprosesser og fra kraftproduksjon.

Lavutslippsammoniakk som fremtidens drivstoff i skipsfarten 

Internasjonal skipsfart slipper ut ca. 1000 millioner tonn CO2 årlig, eller rundt 3 prosent av verdens totale utslipp av klimagasser.

Ammoniakk inneholder ikke karbon, og det produseres derfor ikke karbondioksid ved forbrenning av ammoniakk, noe som reduserer klimaavtrykket betraktelig. Det gjør at ammoniakk kan brukes som drivstoff med svært lave utslipp. Ammoniakk er særlig egnet som drivstoff for skip. Årsaken er at ammoniakk har en høy energitetthet og er flytende ved – 33 grader celsius. I fremtiden vi ser for oss, vil lavutslippsammoniakk produsert med lavere klimagassutslipp erstatte deler av dagens forbruk av fossile drivstoff i skipsfarten. 

Se video for å lære mer om lavutslippsammoniakk.

Hvorfor er lavutslippsammoniakk en del av klimaløsningen?

Ammoniakk representerer en milepæl innen lagring av ren energi

Ved å kombinere fornybar energi med ammoniakkproduksjon kan vi lagre og transportere energi på en måte som kan brukes i stor skala. Det gir effektiv bruk av overskuddsenergi fra kilder som sol og vind, som kan konverteres til ammoniakk og lagres for senere bruk.

Denne lagringskapasiteten gir stabilitet til energisystemer og bidrar til å jevne ut svingningene i produksjon av fornybar energi.

Et drivstoff med lavere klimaavtrykk

En av de mest revolusjonerende aspektene ved ammoniakk er at det kan brukes som et lavutslippsdrivstoff.  

Tradisjonelle drivstoff som bensin og diesel har en betydelig negativ innvirkning på miljøet. Ammoniakk kan brukes som et lavutslippsdrivstoff innen skipsfart og transport. Den brenner uten å produsere karbondioksid eller andre skadelige utslipp, og dermed reduseres klimaavtrykket drastisk.

Drone view of cargo ship at port

Dronebilde av en strand
Dronebilde av en strand

Kort oppsummert, lavutslippsammoniakk representerer et kvantesprang mot en fremtid med et lavere klimaavtrykk. Med evnen til å lagre ren energi, erstatte forurensende drivstoff og dermed transformere internasjonal handel, har lavutslippsammoniakk potensiale til å spille en sentral rolle i overgangen til et mer klimavennlig globalt samfunn.

Yara Clean Ammonia: Fremst innen lavutslippsammoniakk

Porsgrunn Amoniakk fabrikk Yara

Yara Clean Ammonia er Yaras heleide datterselskap som produserer, transporterer og selger ammoniakk produsert med vesentlig lavere klimaavtrykk enn dagens produsjon. Yara Clean Ammonia tilbyr både lavkarbon ammoniakk produsert ved bruk av karbonfangst og –lagring, og fornybar ammoniakk produsert ved hjelp av elektrolyse med fornybar elektrisitet.

Les mer om Yara Clean Ammonia på vår globale nettside

Samarbeid for endring

Dronebilde av en fabrikk

Yara Clean Ammonia har etablert samarbeid med ledende selskaper innen ren energi for å produsere lavutslippsammoniakk. Yara og JERA samarbeider om å kunne bruke lavutslippsammoniakk for å redusere klimautslipp fra strømproduksjon i Japan. 

Les pressemeldingen på vår globale nettside