Gjødsel: Nøkkelen til å møte verdens voksende behov for mat

woman preparing food

Med en forventet befolkning på ni milliarder mennesker innen 2050, må vi produsere 60 prosent mer mat på dagens eksisterende jordbruksareal. Matsikkerhet handler om at alle i verden skal ha både tilgang og råd til næringsrik mat.

Økt produktivitet og bærekraft 

Harvesting a field

For å løse denne utfordringen må vi forbedre produktiviteten i jordbruket, spesielt i regioner med for lav matproduksjon. Dette må gjøres på en bærekraftig måte, som tar hensyn til matsikkerheten for fremtidige generasjoner. Her spiller gjødsel en kritisk rolle, ettersom rundt 50 prosent av verdens matproduksjon skjer ved hjelp av gjødsel.

Yaras ekspertise på presisjonsgjødsling

Digital tool

Yara tilbyr skreddersydde gjødslingsplaner for å maksimere avlinger, bygd på mer enn 100 års erfaring. Presisjonsgjødsling - å gi riktig mengde næringsstoffer, på riktig sted, til rett tid - øker produktiviteten og reduserer utslipp. Vår nitratbaserte lavkarbongjødsel kan bidra til å senke klimagassutslippene med opptil 50 prosent.

Hovedformålene med gjødsel:

Close up image crop
Close up image crop

Kort sikt

  Utnytte avlings- og kvalitetspotensialet i det aktuelle året

Lang sikt

Vedlikeholde jordhelse og produksjonspotensialet

Balanse

Erstatte næringsstoffene som avlingen fører bort fra jordet