Dette mener vi

Over hundre år med gjødsel- og matproduksjon har gitt oss en unik kompetanse på jordbruk, ressursbruk og miljøet. Våre meninger på ulike områder baserer seg på fakta slik vi kjenner dem. Les hva vi tenker og mener om aktuelle temaer i posisjonsnotatene lenger ned.

Jordhelse

Soil health

Matjorden er grunnpilaren i jordbruk og hele matsystemet. En god jordhelse er avgjørende for å kunne drive et bærekraftig jordbruk med robuste avlinger.

Last ned posisjonsnotat om jordhelse (pdf, 0.6 MB)

Fit for 55

Man and child walking on field

Fit for 55 er EUs pakke med regelverk som skal sikre at utslippene av klimagasser reduseres med 55 % fra 1990 til 2030. Klimapakken legger grunnlaget for hvordan EU skal nå full klimanøytralitet innen 2050. Yara støtter EUs klimaambisjoner fullt ut, og vi jobber aktivt med å avkarbonisere industrien vår i tett samarbeid med andre selskaper og regjeringer.

Last ned posisjonsnotat om Fit for 55 (pdf, 1.7 MB)

Sirkulærøkonomi

Farmer practicing organic farming

Prinsippene bak sirkulærøkonomien viser oss hvordan vi kan redusere svinn og avfall, øke resirkuleringen av næringsstoffer og etablere ny industri.

Last ned posisjonsnotat om sirkulærøkonomi (pdf, 0,2 MB)

EU-politikk

Father and daughter in field using precision farming app on mobile

Europa må bli mindre avhengig av mat og gjødsel fra Russland. Vi må styrke den europeiske gjødselindustrien. Derfor går vi sammen med Europaparlamentet og andre interessenter og etterspør en tydelig og visjonær EU-politikk for gjødsel.

Last ned posisjonsnotat "EU Policy Asks" (pdf, 0.8 MB)

Les mer hva vi mener om disse temaene:

Farmland

Jordbruk og klima

Landbruket slipper ut store mengder klimagasser. Likevel mener vi i Yara at et effektivt jordbruk er en del av løsningen for å takle klimaen

Last ned PDF (0.1 MB)
Fossil free

Biodrivstoff

Gjennom bærekraftig intensivering kan jordbruk sørge for tilstrekkelig med mat, fiber og biodrivstoff til alle mennesker i hele verden.

Last ned PDF (0.1 MB)
packaging

Plastemballasje

Vi forplikter oss til å redusere klimaavtrykket til plastemballasjen vår, og vi arbeider med å optimalisere produksjonen, bruken, resirkuler

Last ned PDF (1.4 MB)
medium-potatoes

Jord til bord-strategi

Yara heier på europeiske bønder og støtter EUs ambisjoner om å endre matsystemet i Europa.

Last ned PDF (0.1 MB)
Spreader

Gjødselbruk

Vi mener at balansert gjødsling er viktig for å utvikle miljøvennlige driftsformer i jordbruket, og helt avgjørende for å øke produktivitete

Last ned PDF (0.2 MB)
medium-nuts

Palmeolje

Tropisk regnskog hogges ned for å etablere palmeoljeplantasjer, som fortsetter å slippe ut store mengder drivhusgasser.

Last ned PDF (0.2 MB)
Humidity

Effektivt vannbruk

Vi har bevist at riktig tilførsel av plantenæringsstoffer reduserer behovet for ferskvann i planteproduksjonen.

Last ned PDF (0.1 MB)
medium-_Tomato

Genmodifisering

Vi ser et stort potensial til å øke matproduksjonen med dagens metoder, men vi tror at genmodifisering kan bli et nyttig verktøy i fremtiden

Last ned PDF (0.2 MB)
Farmland

Økologisk landbruk

Den beste måten å sikre et mer miljøvennlig jordbruk på, er å kombinere organiske næringsstoffer og mineralgjødsel.

Last ned PDF (3.4 MB)