Verdensleder på gjødsel med redusert klimagassutslipp

Yara har utviklet en katalysator som kraftig reduserer klimagassutslippet til mineralgjødsel. Den fjerner 95% av lystgassutslippene fra produksjonen ved bruk. Yara benytter denne i sin egen produksjon, og har også delt teknologien med andre gjødselsprodusenter.

En norsk klimaløsning

Katalysator teknologi fra Yara

Lystgass er 265 ganger sterkere enn CO₂. Takket være vår katalysatorteknologi har vi redusert klimagassutslippene med 40 prosent fra vår produksjon. Derfor sier vi ofte at dersom Yara hadde vært et land, hadde vi oppfylt Paris-avtalen allerede. 

Vi har benyttet denne oppfinnelsen i produksjonen siden 2005. Det har medført at vår mineralgjødsel har et lavere klimafotavtrykk enn mange av våre konkurrenter. Den har også vunnet miljøprisen Glassbjørnen.

Kutter utslipp verden rundt

Nå er den i bruk av gjødselprodusenter over hele verden. Katalysatoren bidrar til å fjerne samlede lystgassutslipp, tilsvarende 30 millioner tonn CO₂-ekvivalenter fra fabrikker som produserer gjødsel i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Til sammen tilsvarer det om lag 60 prosent av Norges totale CO₂-utslipp.

Samtidig pågår det videreutvikling av katalysatoren, som er basert på bruk av kobolt, noe som har begrenset tilgjengelighet. Et forskningsprosjekt ved Yaras teknologisenter i Porsgrunn, har som mål å avdekke muligheter for resirkulering av katalysatormassen og har hittil vist positive resultater.

Sirkulær økonomi

Dronebilde av en gård i Norge

Vi trenger bare begrensede mengder kobolt, men vi bør fortsatt sikte mot å gjenbruke materialer så langt det er mulig for å utvikle oss i retning av en sirkulær økonomi. Yaras fordel i forhold til andre konkurrenter er at vi i tillegg til å ha et laboratorium, også har våre egne fabrikker som testarena.

Fakta om vår katalysator

Climate change

Et enormt klimatiltak

Lystgass (N₂O) er 265 ganger verre for klimaet enn CO₂

Factory

Fjerner nesten alt

Katalysatoren fjerner 95 prosent av N₂O utslippene fra produksjon

Hands globe

Brukt verden rundt

I tillegg til å bli brukt i alle Yaras egne fabrikker, er den også i bruk i totalt 60 andre fabrikker verden rundt

Lightbulb

Stor betydning

Denne oppfinnelsen står samlet for en reduksjon på 30 millioner tonn CO₂-ekvivalenter