Yara Norge

Vilkår og betingelser

Personvernerklæring for Yara

Denne personvernerklæringen for Yara («personvernerklæring») gjelder for personlige opplysninger som samles inn og brukes av Yara Norge når du bruker dette nettstedet (yara.no) eller på annen måte samhandler med oss som beskrevet nedenfor.

Yara Norge driver nettstedet og kontrollerer behandlingen av personlige opplysninger når du bruker nettstedet.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Yara samler inn, bruker og videreformidler personlige opplysninger når du bruker nettstedet eller på annen måte samhandler med oss, som beskrevet nedenfor. Hvis vi samhandler med deg på måter som ikke er beskrevet nedenfor, vil vi gi deg informasjon om bruk av de personlige opplysningene dine knyttet til den bestemte samhandlingen. Hvis du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss på yara.norge@yara.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Yara behandler personlige opplysninger, kan du se den offentlige versjonen av Yaras direktiv for databeskyttelse for kunde, leverandør og forretningspartner, som utgjør en del av Yaras bindende konsernregler («Binding Corporate Rules»).

 

1.      Hvordan og når vi samler inn personlige opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg når du bruker nettstedet, eller når du samhandler med oss på annen måte. Vi mottar opplysningene dine fra følgende kilder, avhengig av hvordan du samhandler med oss:

·        Fra nettstedene eller mobilapplikasjonene våre: I utgangspunktet kan du bruke nettstedet uten å avsløre identiteten din. Når du besøker nettstedet eller på annen måte samhandler med oss på nettet, samler vi inn opplysninger om datamaskinen din og bruken din av nettstedet vårt og applikasjonene våre ved å bruke informasjonskapsler. Vi bruker disse opplysningene til å måle, på et aggregert nivå, bruken av nettstedet for å forbedre innholdet på det. Vi samler også inn personlige opplysninger når du bruker mobilapplikasjonene våre eller kontakter oss gjennom nettstedet eller applikasjonen, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Se avsnittet nedenfor om informasjonskapsler og lignende teknologier.

 

·        Direkte fra deg: Vi samler inn personlige opplysninger direkte fra deg når du samhandler med oss og velger å sende inn bestemte opplysninger til oss, for eksempel når du registrerer en profil på nettstedene våre, registrerer deg for å motta et nyhetsbrev, logger på et av nettstedene våre eller en av appene våre, fyller ut et av nettskjemaene våre, foretar et kjøp, bestiller noe eller laster opp opplysninger til en av portalene våre.


Vi kan også samle inn personlige opplysninger om deg når vi mottar en forespørsel fra deg (for eksempel knyttet til kundeservice), og ved behandling av bestillinger fra deg. Vær oppmerksom på at vi er juridisk forpliktet til å behandle enkelte opplysninger (for eksempel knyttet til visse kjøp), og noen ganger må vi be deg om å gi oss bestemte opplysninger for at vi skal kunne inngå og oppfylle en kontrakt med deg.


I enkelte tilfeller gjennomfører vi nettbaserte spørreundersøkelser for å få en bedre forståelse av behovene og preferansene til våre besøkende. Før vi gjennomfører en spørreundersøkelse, vil vi informere deg om hvordan vi vil bruke de personlige opplysningene dine. Det er frivillig å delta i en slik undersøkelse, og du står fritt til å delta og gi ditt samtykke til behandling. Du har rett til å tilbakekalle samtykket når som helst ved å kontakte oss på
privacy.global@yara.com..

 

·        Fra konsernet vårt, forhandlerne våre, forretningspartnerne våre og andre tredjeparter: Når du kjøper et produkt, kan vi samle inn personlige opplysninger knyttet til transaksjonen fra forhandlerne våre for å fullføre transaksjonen. På din anmodning kan vi også importere opplysninger fra forhandlerne våre, forretningspartnerne våre og andre tredjeparter.

 • Fra utstyret ditt: Hvis du har registrert deg for å bruke tjenester som gjør det mulig for deg å laste opp opplysninger fra en enhet til en av portalene våre, samler vi inn utstyrsdata fra utstyret eller enheten som brukes. Vi kan også motta stedsdata fra smarttelefonen din eller en annen geoklar enhet, forutsatt at utstyret er koblet til en mobilapplikasjon som du har lastet ned, eller en brukerprofil som du har registrert hos oss.

2.      Typer opplysninger og data vi samler inn

Når du bruker nettstedet, samler vi inn personlige opplysninger og enhetsinformasjon i den utstrekning det er tillatt ved lov. Personlige opplysninger er informasjon, eller en kombinasjon av opplysninger, som kan brukes til å identifisere deg på individuell basis. Avhengig av tjenestene du bruker, og hvordan du bruker nettstedet, kan vi samle inn følgende kategorier data:

 • Kontaktinformasjon som navnet, adressen og e-postadressen du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller fyller ut et av nettskjemaene våre. Denne informasjonen gir oss mulighet til å identifisere deg og kommunisere med deg.
 • Forretningsdata som gjør det mulig for oss å hjelpe deg med å optimalisere driften av virksomhetene dine, hvis du har en registrert brukerkonto. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, data om navn, sted, størrelsen på virksomheten din og annen forretningsrelatert informasjon som bare vil være direkte knyttet til deg hvis du har en registrert brukerkonto. 
 • Informasjon om relasjoner, som hjelper oss med å forstå hvem du er, og hva du ønsker, for å tilby deg produkter, teknologier og tjenester som kan være av interesse for deg, for eksempel informasjon om eiendom og bedrifter, hvor du befinner deg, samt andre demografiske opplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Vi samler inn denne informasjonen når du samhandler med oss eller har en registrert brukerkonto.
 • Rekrutteringsinformasjon, som hjelper oss med å finne ut om du er kvalifisert for stillingen du søker på, hvis du søker på en stilling hos oss, for eksempel generell kontaktinformasjon, CV, informasjon om utdanning, kompetanse og ferdigheter, karriere og arbeidserfaring og annen informasjon, for eksempel bilde, personnummer, jobbsertifikater, arbeidshistorikk, referanser og annen relevant bakgrunnsinformasjon.
 • Transaksjonsinformasjon om hvordan du samhandler med oss, forhandlerne våre og forretningspartnerne våre, herunder kjøp, forespørsler og kundekontoer.
 • Økonomisk kontoinformasjon som er nødvendig for å fullføre kjøp.
 • Enhetsinformasjon og -analyse, for eksempel informasjon om datamaskiner, telefoner og andre enheter som du bruker for å besøke nettstedet, avhengig av hvilke tillatelser du har gitt. Vi kan knytte sammen opplysninger som vi samler inn fra ulike enheter, slik at vi bedre kan levere konsekvente tjenester på tvers av enhetene. Dette kan for eksempel være attributter som IP-adresse, operativsystem, maskinvareversjon, enhetsinnstillinger og type- og enhetsidentifikatorer. Vi kan også samle inn tilkoblingsinformasjon, for eksempel navn på mobiloperatør eller Internett-leverandør, mobilreklame-ID og mobilapplikasjons-ID, nettlesertype, språk, geoplassering, tidssone og dato og klokkeslett for besøk på nettstedet. Vi kan også samle inn informasjon om atferden din på nettstedet, for eksempel hvor lenge du oppholder deg der, og atferden din knyttet til rulling og deling. 
 • Utstyrsdata som er generert av, samlet inn av eller lagret i utstyret (programvare eller maskinvare) eller i en enhet med grensesnitt mot utstyret, inkludert, men ikke begrenset til, plasseringen av utstyret.

3.      Hvordan Yara bruker personlige opplysninger

Vi bruker de personlige opplysningene dine for følgende formål:

 • Kundeservice: for å gi deg produktene, teknologiene og tjenestene du ber om, og for å gi deg andre tjenester relatert til bestillingen din, for eksempel produktleveranse, anbefalinger og vedlikehold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, aktivt å gi deg individuelle rapporter og/eller anbefalinger avledet fra data som du har oppgitt overfor Yara, som er spesielt relevante for deg med hensyn til forretningsvirksomheten din for å forbedre kunders produktivitet, kvalitet og lønnsomhet.
 • Produkt- og kundestøtte: for å gi deg støtte, inkludert levere meldinger om oppgraderinger og produktforbedringsprogrammer og for diagnostikk og reparasjoner samt produktsikkerhet og -tilbakekallinger.
 • Markedsføring og kommunikasjon: for å sende deg meldinger, informasjon og direkte markedsføring av Yaras produkter, teknologier og tjenester, blant annet for å opprette en profil som vi bruker for å sende deg målrettede markedsføringstilbud, nyhetsbrev, produktinformasjon, selskapsmagasiner, kataloger, kunngjøringer eller arrangementsinvitasjoner osv. som vi mener er av interesse for deg. Når det kreves i henhold til gjeldende lov, innhenter vi samtykke fra deg til slik markedsføring. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføring via elektronisk kommunikasjon ved å følge instruksjonene i disse meldingene eller ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com
 • Rekruttering: for rekruttering av nye Yara-ansatte, hvis du har sendt inn en jobbsøknad gjennom jobbsøkingsportalen vår på yara.com eller på annen måte søkt på en stilling hos oss. Vi bruker informasjonen du har oppgitt i jobbsøknaden, for å fastslå om du er kvalifisert for stillingen du søker på, ved å vurdere om du er den ideelle kandidaten for den aktuelle stillingen.
 • Spørreundersøkelser og salgsfremmende arrangementer: for å administrere spørreundersøkelser, avstemninger, lojalitetsprogrammer og andre salgsfremmende arrangementer.
 • Administrere de daglige forretningsbehovene våre: for eksempel for administrasjon av nettstedene og tjenestene våre, kontraktsforvaltning, analyse, forebygging av svindel, eierstyring og selskapsledelse, rapportering og etterlevelse av regelverk.

4.      På hvilket juridisk grunnlag behandler Yara dataene dine?

 • I noen tilfeller behandler vi dataene dine når vi trenger å gjøre dette for å oppfylle en kontrakt med deg (for eksempel for kundeservice- eller faktureringsformål), eller hvis det er påkrevd ved lov (for eksempel for å oppfylle arkiveringskrav). 
 • Vi behandler også dataene dine etter behov for å ivareta våre legitime interesser, og når dette ikke overstyres av rettighetene dine knyttet til databeskyttelse. Dette kan for eksempel være aktuelt når vi skal forbedre produktene, teknologiene og tjenestene våre for å øke kundetilfredsheten og for å skreddersy tjenestene våre etter dine bestemte preferanser og behov.
 • I noen tilfeller behandler vi dataene dine med samtykke fra deg (for eksempel når du ønsker å motta nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriale fra oss). I slike tilfeller står du fritt til å tilbakekalle samtykket når som helst ved å sende en e-post til privacy.global@yara.com. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har funnet sted på grunnlag av et samtykke før tilbakekalling.

5.      Hvorfor personlige opplysninger videreformidles av Yara

Vi selger ikke de personlige opplysningene dine til markedsføringsselskaper utenfor Yara. Vi kan bare dele de personlige opplysningene dine på følgende måter:

 • Med samtykke fra deg kan vi dele de personlige opplysningene dine med følgende eller for følgende formål: våre nøye utvalgte forretningspartnere;
 • våre tredjeparts tjenesteleverandører som står for forretningsdrift for Yara eller arbeider på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen;
 • andre selskaper i Yara-gruppen når det er nødvendig for å besvare en forespørsel fra deg, for å vurdere jobbsøknaden din for rekrutteringsformål eller for å inngå en arbeidsavtale med deg eller i andre situasjoner der deling er nødvendig for å svare på en henvendelse fra deg eller for analyse og undersøkelse i den grad slik videreformidling av informasjon er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser ved forbedring av produktene, teknologiene og tjenestene våre;
 • potensielle kjøpere eller selgere i tilfelle vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendel;
 • for å beskytte og forsvare Yara (inkludert håndheve alle gjeldende vilkår);
 • av juridiske grunner offentlige myndigheter eller instanser når det kreves ved lov, forskrift, en juridisk prosess eller en tvangskraftig statlig anmodning.

Vi kan også dele aggregerte data med forretningspartnerne våre og innad i konsernet for ulike formål, for eksempel for å forbedre anbefalingene våre for virksomheten din, for å utvikle nettstedet, for å videreutvikle utstyret og for systemadministrasjon, statistikk, undersøkelse og analyser.

Hvis du avstår fra å gi de personlige opplysningene dine til oss, kan det hende at vi ikke vil være i stand til å levere produktene og tjenestene du ber om, eller informere deg om andre produkter og tjenester som tilbys av Yara.

6.      Informasjonskapsler og lignende teknologier

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker mobilapplikasjonene våre, samler vi inn bestemte opplysninger automatisk ved hjelp av informasjonskapsler og analyseverktøy i nettleseren. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Første gang du besøker et nettsted, sendes det en informasjonskapselfil til enheten for å identifisere nettleseren.

Vi bruker informasjonskapsler for autentiseringsformål, slik at vi kan holde deg pålogget når du bestemmer deg for å logge på brukerkontoen, der det er aktuelt. Enkelte informasjonskapsler er helt nødvendige for at nettstedet skal fungere riktig. Andre informasjonskapsler brukes av oss for å gjøre opplevelsen din på nettstedet mer relevant og personlig. Hvis vi for eksempel vet hvilket land du befinner deg i, kan vi foreslå nettstedet for det aktuelle landet for deg.  Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du forhindre at informasjonskapsler lagres og brukes på enheten. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende du ikke vil kunne bruke enkelte tjenester på nettstedet.

Hvis innstillingene på de geoklare mobile enhetene dine tillater at mobilapplikasjonene våre samler inn stedsinformasjon, samler vi inn denne informasjonen automatisk. Denne personvernerklæringen styrer hvordan vi bruker informasjonen når vi knytter den til de personlige opplysningene dine. Se innstillingene våre for informasjonskapsler hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan de fungerer.

7.      Dine valg

Vi gir deg valg om hvordan vi kommuniserer med deg.

 • E-postkommunikasjon: Du kan stoppe mottaket av kampanje-e-post fra Yara ved å følge instruksjonene for å velge det bort i slike meldinger. Du kan også stoppe mottaket av kampanje-e-post fra Yara ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com.

Merk at vi vil respektere ønsket ditt om å stoppe mottaket av elektroniske kampanjemeldinger fra Yara. Vi kan imidlertid fortsatt komme til å sende deg servicerelaterte meldinger, for eksempel e-post med bekreftelse på kjøp gjennom nettstedene våre. I tillegg kan vi beholde informasjon for arkiveringsformål, for eksempel for å sikre at vi oppfyller forbrukerforespørsler og for å sende bestemte typer meldinger.

Vær oppmerksom på at du kan styre hvordan den mobile enheten din kan dele informasjon med Yara, og hvordan den mobile nettleseren håndterer informasjonskapsler og relaterte teknologier, ved å justere innstillingene for personvern og sikkerhet på den mobile enheten. Se instruksjonene fra mobiloperatøren eller produsenten av enheten hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du justerer innstillingene.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til å be om tilgang til, korrigering av, begrensning av og sletting av de personlige opplysningene dine som oppbevares av Yara, og motta en kopi av de personlige opplysningene dine i et strukturert maskinlesbart format. Hvis du har en registrert profil, kan du når som helst oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har gitt til oss, ved hjelp av nettstedet. Henvendelser om behandling av personlige opplysninger og tilgangsforespørsler skal rettes til kontaktpunktet som er angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, i tilfeller der vi har bedt deg om samtykke til å behandle opplysningene dine, tilbakekalle dette samtykket. Hvis vi behandler opplysningene dine fordi vi har en legitim interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Denne retten kan være begrenset i enkelte situasjoner – for eksempel i tilfeller der vi kan bevise at vi har en juridisk forpliktelse til å behandle opplysningene dine.

 

Hvis vi har behov for personlige opplysninger for å innfri juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, er det obligatorisk å gi oss opplysningene; hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke være i stand til å administrere kontraktsforholdet vårt eller innfri forpliktelser vi har. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi personlige opplysninger det anmodes om.

 

De personlige opplysningene dine vil bli oppbevart så lenge alle kontraktsforhold du har med oss, varer, og, i den grad det er tillatt, etter kontraktsforholdets slutt så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene som er omtalt i denne meddelelsen. Du kan når som helst sende en forespørsel til yaranorge@yara.com og be oss om å slette brukerkontoen din.

 1. Informasjonssikkerhet

Yara er opptatt av personvernet ditt og av å ivareta sikkerheten til personlige opplysninger. Vi har iverksatt passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personlige opplysningene dine mot tap, misbruk eller endring. Vi begrenser tilgang til personlige opplysninger til personer som har et forretningsmessig behov for dem.

 1. Overføring av personlige opplysninger til andre land

Overføring av personlige opplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, vil bare skje hvis passende sikkerhetstiltak er iverksatt, for eksempel gjennom bindende konsernregler eller standardkontraktsvilkår i EU eller hvis mottakende part er sertifisert i henhold til «EU-US Privacy Shield».

Når vi videreformidler informasjon til andre parter som beskrevet i avsnitt 5, må vi noen ganger overføre personlige opplysninger til et land utenfor EØS, for å kunne oppfylle et av formålene som er angitt i avsnitt 5. Vi kan for eksempel bruke en underbehandler som er etablert i USA, når du fyller ut et elektronisk skjema, for å besvare forespørselen din. Slik overføring vil bare finne sted hvis nødvendige sikkerhetstiltak er anført, som beskrevet ovenfor.    

Hvis du har spørsmål angående dette, kan du ta kontakt med oss på kontaktpunktet nedenfor.

Yara kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlands og/eller utenlands) for følgende formål: i) for å forbedre eller utvikle nettstedet eller utstyr relatert til bestemte tjenester og ii) for at nettstedet og utstyret skal fungere riktig.

 1. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare for innsamling, bruk og videreformidling av personlige opplysninger av Yara. Andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har sine egne personvernerklæringer og tilknyttet praksis. Våre uavhengige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også sine egne personvernerklæringer og tilknyttet praksis. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernerklæringen til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å bare koble til nettsteder som deler våre høye standarder og vår respekt for personvern, er vi ikke på noen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen på andre nettsteder.

 1. Endringer og rettelser i denne erklæringen

Vi vil legge ut en separat melding på nettstedet og/eller på annen måte gi deg beskjed når vi gjør grunnleggende endringer i denne personvernerklæringen, eller endringer som kan være relevante for og påvirke rettighetene dine, før endringen foretas.

Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke nettstedet etter at ovennevnte endringer er foretatt, må du avbryte bruken av nettstedet og be Yara om å avslutte kontoen din ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com eller gjennom den relevante portalen, der det er aktuelt.

 1. Verneting og lovvalg

Denne personvernerklæringen skal, bortsett fra gjeldende lokal lovgivning, reguleres og tolkes etter norsk lov og være underlagt de norske domstolenes ikke-eksklusive kompetanse.

 1. Kontakt oss

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til personvernpraksisen vår eller denne personvernerklæringen. Du kan nå oss på Internett på dataprivacy@yara.com. Du kan nå oss via e-post rettet til det lokale Yara-kontoret: yaranorge@yara.com

Yara International ASA

Drammensveien 131

0277 Oslo

Hvis du har uløste problemer, har du også rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for løsning av slike problemer i henhold til gjeldende lov eller den offentlige versjonen av Yaras direktiv for databeskyttelse for kunde, leverandør og forretningspartner.

 

Dato for ikraftsettelse: 27.04.2018 / Sist oppdatert: 27.04.2018