Denne personvernerklæringen for Yara («personvernerklæring») gjelder for personopplysninger som samles inn og brukes av Yara Norge når du bruker dette nettstedet (yara.no) eller på annen måte samhandler med oss som beskrevet nedenfor. 

Yara Norge driver nettstedet og kontrollerer behandlingen av de personopplysningene som behandles når du bruker nettstedet. 

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Yara samler inn, bruker og videreformidler personopplysninger når du bruker nettstedet eller på annen måte samhandler med oss, som beskrevet nedenfor. Hvis vi samhandler med deg på måter som ikke er beskrevet nedenfor, vil vi gi deg informasjon om bruk av de personopplysningene dine knyttet til den bestemte samhandlingen. Hvis du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss på yara.norge@yara.com.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Yara behandler personopplysninger, kan du se den offentlige versjonen av Yara’s Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data, som utgjør en del av Yaras bindende konsernregler («Binding Corporate Rules»).

Dato for ikraftsettelse: 16.05.2018 / Sist oppdatert: 16.05.2018

Vi samler inn opplysninger om deg når du bruker nettstedet, eller når du samhandler med oss på annen måte. Vi mottar opplysningene dine fra følgende kilder, avhengig av hvordan du samhandler med oss: 

 • Fra nettstedene eller mobilapplikasjonene våre: I utgangspunktet kan du bruke nettstedet uten å avsløre identiteten din. Når du besøker nettstedet eller på annen måte samhandler med oss på nettet, samler vi inn opplysninger om datamaskinen din og bruken din av nettstedet vårt og applikasjonene våre ved å bruke informasjonskapsler. Vi bruker disse opplysningene til å måle, på et aggregert nivå, bruken av nettstedet for å forbedre innholdet på det. Vi samler også inn personopplysninger når du bruker mobilapplikasjonene våre eller kontakter oss gjennom nettstedet eller applikasjonen, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Se avsnittet nedenfor om informasjonskapsler og lignende teknologier.
 • Direkte fra deg: Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg når du samhandler med oss og velger å sende inn bestemte opplysninger til oss, for eksempel når du registrerer en profil på nettstedene våre, registrerer deg for å motta et nyhetsbrev, logger på et av nettstedene våre eller en av appene våre, fyller ut et av nettskjemaene våre, foretar et kjøp, bestiller noe eller laster opp opplysninger til en av portalene våre.
  Vi kan også samle inn personopplysninger om deg når vi mottar en forespørsel fra deg (for eksempel knyttet til kundeservice), og ved behandling av bestillinger fra deg. Vær oppmerksom på at vi er juridisk forpliktet til å behandle enkelte opplysninger (for eksempel knyttet til visse kjøp), og noen ganger må vi be deg om å gi oss bestemte opplysninger for at vi skal kunne inngå og oppfylle en kontrakt med deg.
  I enkelte tilfeller gjennomfører vi nettbaserte spørreundersøkelser for å få en bedre forståelse av behovene og preferansene til våre besøkende. Før vi gjennomfører en spørreundersøkelse, vil vi informere deg om hvordan vi vil bruke de personopplysningene dine. Det er frivillig å delta i en slik undersøkelse, og du står fritt til å delta og gi ditt samtykke til behandling. Du har rett til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com.
 • Fra konsernet vårt, forhandlerne våre, forretningspartnerne våre og andre tredjeparter: Når du kjøper et produkt, kan vi samle inn personopplysninger knyttet til transaksjonen fra forhandlerne våre for å fullføre transaksjonen. På din anmodning kan vi også importere opplysninger fra forhandlerne våre, forretningspartnerne våre og andre tredjeparter.
 • Fra utstyret ditt: Hvis du har registrert deg for å bruke tjenester som gjør det mulig for deg å laste opp opplysninger fra en enhet til en av portalene våre, samler vi inn utstyrsdata fra utstyret eller enheten som brukes. Vi kan også motta stedsdata fra smarttelefonen din eller en annen geoklar enhet, forutsatt at utstyret er koblet til en mobilapplikasjon som du har lastet ned, eller en brukerprofil som du har registrert hos oss.

Når du bruker nettstedet, samler vi inn personopplysninger og enhetsinformasjon i den utstrekning det er tillatt ved lov. Personopplysninger er informasjon, eller en kombinasjon av opplysninger, som kan brukes til å identifisere deg på individuell basis. Avhengig av tjenestene du bruker, og hvordan du bruker nettstedet, kan vi samle inn følgende kategorier av opplysninger:

 • Kontaktinformasjon som navnet, adressen og e-postadressen du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller fyller ut et av nettskjemaene våre. Denne informasjonen gir oss mulighet til å identifisere deg og kommunisere med deg.
 • Forretningsdata som gjør det mulig for oss å hjelpe deg med å optimalisere driften av virksomhetene dine, hvis du har en registrert brukerkonto. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, data om navn, sted, størrelsen på virksomheten din og annen forretningsrelatert informasjon som bare vil være direkte knyttet til deg hvis du har en registrert brukerkonto. 
 • Informasjon om relasjoner, som hjelper oss med å forstå hvem du er, og hva du ønsker, for å tilby deg produkter, teknologier og tjenester som kan være av interesse for deg, for eksempel informasjon om eiendom og bedrifter, hvor du befinner deg, samt andre demografiske opplysninger i samsvar med lov og forskrifter. Vi samler inn denne informasjonen når du samhandler med oss eller har en registrert brukerkonto.
 • Rekrutteringsinformasjon, som hjelper oss med å finne ut om du er kvalifisert for stillingen du søker på, hvis du søker på en stilling hos oss, for eksempel generell kontaktinformasjon, CV, informasjon om utdanning, kompetanse og ferdigheter, karriere og arbeidserfaring og annen informasjon, for eksempel bilde, personnummer, jobbsertifikater, arbeidshistorikk, referanser og annen relevant bakgrunnsinformasjon.
 • Transaksjonsinformasjon om hvordan du samhandler med oss, forhandlerne våre og forretningspartnerne våre, herunder kjøp, forespørsler og kundekontoer.
 • Økonomisk kontoinformasjon som er nødvendig for å fullføre kjøp.
 • Enhetsinformasjon og -analyse, for eksempel informasjon om datamaskiner, telefoner og andre enheter som du bruker for å besøke nettstedet, avhengig av hvilke tillatelser du har gitt. Vi kan knytte sammen opplysninger som vi samler inn fra ulike enheter, slik at vi bedre kan levere konsekvente tjenester på tvers av enhetene. Dette kan for eksempel være attributter som IP-adresse, operativsystem, maskinvareversjon, enhetsinnstillinger og type- og enhetsidentifikatorer. Vi kan også samle inn tilkoblingsinformasjon, for eksempel navn på mobiloperatør eller Internett-leverandør, mobilreklame-ID og mobilapplikasjons-ID, nettlesertype, språk, geografisk plassering, tidssone og dato og klokkeslett for besøk på nettstedet. Vi kan også samle inn informasjon om atferden din på nettstedet, for eksempel hvor lenge du oppholder deg der, og atferden din knyttet til rulling og deling. 
 • Utstyrsdata som er generert av, samlet inn av eller lagret i utstyret (programvare eller maskinvare) eller i en enhet med grensesnitt mot utstyret, inkludert, men ikke begrenset til, plasseringen av utstyret.

Vi bruker personopplysningene dine for følgende formål:

 • Kundeservice: for å gi deg produktene, teknologiene og tjenestene du ber om, og for å gi deg andre tjenester relatert til bestillingen din, for eksempel produktleveranse, anbefalinger og vedlikehold. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, aktivt å gi deg individuelle rapporter og/eller anbefalinger avledet fra data som du har oppgitt overfor Yara, som er spesielt relevante for deg med hensyn til forretningsvirksomheten din for å forbedre kunders produktivitet, kvalitet og lønnsomhet.
 • Produkt- og kundestøtte: for å gi deg støtte, inkludert levere meldinger om oppgraderinger og produktforbedringsprogrammer og for diagnostikk og reparasjoner samt produktsikkerhet og -tilbakekallinger.
 • Markedsføring og kommunikasjon: for å sende deg meldinger, informasjon og direkte markedsføring av Yaras produkter, teknologier og tjenester, blant annet for å opprette en profil som vi bruker for å sende deg målrettede markedsføringstilbud, nyhetsbrev, produktinformasjon, selskapsmagasiner, kataloger, kunngjøringer eller arrangementsinvitasjoner osv. som vi mener er av interesse for deg. Når det kreves i henhold til gjeldende lov, innhenter vi samtykke fra deg til slik markedsføring. Du kan når som helst reservere deg mot markedsføring via elektronisk kommunikasjon ved å følge instruksjonene i disse meldingene eller ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com
 • Rekruttering: for rekruttering av nye Yara-ansatte, hvis du har sendt inn en jobbsøknad gjennom jobbsøkingsportalen vår på yara.com eller på annen måte søkt på en stilling hos oss. Vi bruker informasjonen du har oppgitt i jobbsøknaden, for å fastslå om du er kvalifisert for stillingen du søker på, ved å vurdere om du er den ideelle kandidaten for den aktuelle stillingen.
 • Spørreundersøkelser og salgsfremmende arrangementer: for å administrere spørreundersøkelser, avstemninger, lojalitetsprogrammer og andre salgsfremmende arrangementer.
 • Administrere de daglige forretningsbehovene våre: for eksempel for administrasjon av nettstedene og tjenestene våre, kontraktsforvaltning, analyse, forebygging av svindel, eierstyring og selskapsledelse, rapportering og etterlevelse av regelverk.
 • I noen tilfeller behandler vi dataene dine når vi trenger å gjøre dette for å oppfylle en kontrakt med deg (for eksempel for kundeservice- eller faktureringsformål), eller hvis det er påkrevd ved lov (for eksempel for å oppfylle bokføringskrav). 
 • Vi behandler også dataene dine etter behov for å ivareta våre legitime interesser, og når dette ikke overstyres av rettighetene dine som krever vern av personopplysninger. Dette kan for eksempel være aktuelt når vi skal forbedre produktene, teknologiene og tjenestene våre for å øke kundetilfredsheten og for å skreddersy tjenestene våre etter dine bestemte preferanser og behov.
 • I noen tilfeller behandler vi dataene dine med samtykke fra deg (for eksempel når du ønsker å motta nyhetsbrev eller annen elektronisk markedsføring fra oss). I slike tilfeller står du fritt til å trekke tilbake samtykket når som helst ved å sende en e-post til privacy.global@yara.com. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som har funnet sted på grunnlag av et samtykke før tilbakekalling.

Vi selger ikke personopplysningene dine til markedsføringsselskaper utenfor Yara. Vi kan bare dele personopplysninger på følgende måter:

 • Med samtykke fra deg kan vi dele de personopplysningene dine med følgende eller for følgende formål: våre nøye utvalgte forretningspartnere;
 • våre tredjeparts tjenesteleverandører som står for forretningsdrift for Yara eller arbeider på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen;
 • andre Yara selskaper når det er nødvendig for å besvare en forespørsel fra deg, for å vurdere jobbsøknaden din for rekrutteringsformål eller for å inngå en arbeidsavtale med deg eller i andre situasjoner der deling er nødvendig for å svare på en henvendelse fra deg eller for analyse og undersøkelse i den grad slik videreformidling av informasjon er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser ved forbedring av produktene, teknologiene og tjenestene våre;
 • potensielle kjøpere eller selgere i tilfelle vi selger eller kjøper en virksomhet eller eiendel;
 • for å beskytte og forsvare Yara (inkludert håndheve alle gjeldende vilkår);
 • av juridiske grunner til offentlige myndigheter eller instanser når det kreves ved lov, forskrift, for saksforberedelser eller en tvangskraftig statlig anmodning.

Vi kan også dele aggregerte data med forretningspartnerne våre og innad i konsernet for ulike formål, for eksempel for å forbedre anbefalingene våre for virksomheten din, for å utvikle nettstedet, for å videreutvikle utstyret og for systemadministrasjon, statistikk, undersøkelse og analyser.

Hvis du avstår fra å gi personopplysningene dine til oss, kan det hende at vi ikke vil være i stand til å levere produktene og tjenestene du ber om, eller informere deg om andre produkter og tjenester som tilbys av Yara.

Når du besøker nettstedet vårt eller bruker mobilapplikasjonene våre, samler vi inn bestemte opplysninger automatisk ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy i nettleseren. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Informasjonskapsler hjelper oss å identifisere nettleseren din slik at vi kan skreddersy brukeropplevelsen din. Informasjonskapsler hjelper oss også å observere hvordan våre besøkende bruker våre nettsider, og gjør oss i stand til å designe mer brukbare sider og nyttig innhold.

Vi bruker førstepartsinformasjonskapsler, tredjepartsinformasjonskapsler og tredjepartsforespørsler. Førstepartsinformasjonskapsler er informasjonskapsler som vi setter og kan kun leses av vår nettside. Som standard, er førstepartsinformasjonskapsler tillatt i enhver nettleser. Dersom du deaktiverer førstepartsinformasjonskapsler, kan nettstedet ikke registrere aktiviteten din når du går fra en side til en annen. Vi bruker følgende typer av førstepartsinformasjonskapsler: sesjonsavhengig, kun http, sikker og faste informasjonskapsler.

Tredjepartsinformasjonskapsler er informasjonskapsler som settes av tredjeparter, hovedsakelig av annonsere. Disse informasjonskapslene er gjenlest under besøk på andre nettsteder dersom de samhandler med disse selskapene også. For eksempel, kan vi bruke informasjonskapsler for annonseringsfunksjonalitet fra Facebook.

Tredjepartsforespørsler er laget fra en bruker til en ekstern tjeneste. Til tross for at disse forespørslene ikke angir noen informasjonskapsler, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjeparter. For eksempel, Google Analytics – et vanlig verktøy for nettsideanalyse – som fungerer gjennom forespørsler fra en tredjepart.

Du kan administrere informasjonskapsler i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at blokkering av informasjonskapsler kan hindre at nettstedet vårt fungerer som det skal.

Typer informasjonskapsler vi bruker:

Youtube:

Dette nettstedet bruker tredjeparts informasjonskapsler når innebygde videoer spilles fra Youtube. Denne funksjonen vil lagre informasjonskapsler på datamaskinen din når du trykker på videospilleren på YouTube, og informasjonen som samles inn vil deles med Google for bruk i deres markedsføringsplattform. Du kan lese mer om hvordan denne informasjonen brukes i Google sine personvernregler.

Social Media Plug-Ins:

Dersom du velger å “dele”, “like” eller “tweete” innhold med dine venner gjennom Facebook, Twitter eller andre sosiale nettverk gjennom en sosial plug-in på vår nettside, kan du bli tilsendt informasjonskapsler fra disse nettsidene. Vi kontrollerer ikke innstillingene for slike informasjonskapsler, så vennligst undersøk disse nettsidene for informasjon om deres informasjonskapsler og hvordan de håndteres.

Facebook Pixel

Vi bruker Facebook Pixel på vår nettside. Dette tillater oss å kartlegge brukeres handlemønster og samtaler etter at de er blitt omdirigert til vår nettside ved å ha trykket på vår Facebook-reklame. Dette lar oss måle effektiviteten på vår Facebook-reklame for videre markedsundersøkelser og for å tjene statistiske formål. Det kan forekomme at Facebook kobler denne informasjonen til din Facebook-profil og i tillegg bruker den for egne salgsfremmende tiltak, i følge Facebook sine retningslinjer for databruk https://www.facebook.com/about/privacy.

Du kan endre private tillatelser og velge bort at dine data blir brukt til reklame gjennom Facebook sine annonsepreferanser.

Facebook Custom Audiences (Facebook Egendefinert Publikum)

Vi benytter oss av Facebook sine tjenester tilknyttet Egendefinert Publikum. Dette lar oss personliggjøre reklamen til våre brukere basert på deres opptreden på vår nettside. Du kan lese mer om hvordan Facebook sine annonser fungerer her. Du kan endre private tillatelser og velge bort at dine data blir brukt til reklame gjennom Facebook sine annonsepreferanser.

Twitter

Vi bruker Twitter sin funksjon for konverteringssporing på vår nettside. Twitter sin konverteringssporing følger forbrukeres handlinger etter at de har blitt eksponerte for eller interaktert med reklame på Twitter. Twitter sin konverteringssporing gir deg muligheten til å tilordne samtaler slik som link-klikk, retweets eller «like»-data.
Hvis du ønsker å hindre sporing, kan du gjøre dette med verktøyet til Digital Advertising Alliance på optout.aboutads.info.

Google Markedsføring

Vi benytter oss av markedsførings- og remarkedsføringsfunksjonene til Google AdWords og/eller Analytics. Disse funksjonene gir oss muligheten til eksponere brukere for reklame som i større grad er rettet mot deres interesse. Gjennom remarkedsføring og reklame blir produkter markedsført til brukere basert på tidligere aktivitet tilknyttet andre nettsider i Google Network.

For ytterligere informasjon om Google sin bruk av data for markedsføringsmessige grunner, vennligst se følgende sammendrag: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Googles personvernregler er tilgjengelig på https://www.google.com/policies/privacy.

Hvis du ønsker å hindre interessebasert annonsering av Googles markedsføringstjenester, kan du redigere dine personlige innstillinger på: http://www.google.com/ads/preferences.

Vi gir deg valg om hvordan vi kommuniserer med deg.

 • E-postkommunikasjon: Du kan stoppe mottaket av kampanje-e-post fra Yara ved å følge instruksjonene for å velge det bort i slike meldinger. Du kan også stoppe mottaket av kampanje-e-post fra Yara ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com.

Merk at vi vil respektere ønsket ditt om å stoppe mottaket av elektroniske kampanjemeldinger fra Yara. Vi kan imidlertid fortsatt komme til å sende deg servicerelaterte meldinger, for eksempel e-post med bekreftelse på kjøp gjennom nettstedene våre. I tillegg kan vi beholde informasjon for arkiveringsformål, for eksempel for å sikre at vi oppfyller forbrukerforespørsler og for å sende bestemte typer meldinger.

Vær oppmerksom på at du kan styre hvordan den mobile enheten din kan dele informasjon med Yara, og hvordan den mobile nettleseren håndterer informasjonskapsler og relaterte teknologier, ved å justere innstillingene for personvern og sikkerhet på den mobile enheten. Se instruksjonene fra mobiloperatøren eller produsenten av enheten hvis du trenger hjelp til å finne ut hvordan du justerer innstillingene.

Du har rett til å be om tilgang til, korrigering av, begrensning av og sletting av de personopplysningene dine som oppbevares av Yara, og motta en kopi av de personopplysningene dine i et strukturert maskinlesbart format. Hvis du har en registrert profil, kan du når som helst oppdatere, korrigere eller slette informasjon du har gitt til oss, ved hjelp av nettstedet. Henvendelser om behandling av personopplysninger og tilgangsforespørsler skal rettes til kontaktpunktet som er angitt nedenfor.

Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling og, i tilfeller der vi har bedt deg om samtykke til å behandle opplysningene dine, trekke tilbake dette samtykket. Hvis vi behandler opplysningene dine fordi vi har en legitim interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette. Denne retten kan være begrenset i enkelte situasjoner – for eksempel i tilfeller der vi kan bevise at vi er lovpålagt å behandle opplysningene dine.

Hvis vi har behov for personopplysninger for å innfri juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser, er det obligatorisk å gi oss opplysningene; hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke være i stand til å administrere kontraktsforholdet vårt eller innfri forpliktelser vi har. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi personopplysninger det anmodes om.

Personopplysningene dine vil bli oppbevart så lenge alle kontraktsforhold du har med oss, varer, og, i den grad det er tillatt, etter kontraktsforholdets slutt så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene som er omtalt i denne meddelelsen. Du kan når som helst sende en forespørsel til yaranorge@yara.com og be oss om å slette brukerkontoen din.

Yara er opptatt av personvernet ditt og av å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger. Vi har iverksatt passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, misbruk eller endring. Vi begrenser tilgang til personopplysninger til personer som har et forretningsmessig behov for dem.

Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS som ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, vil bare skje hvis passende sikkerhetstiltak er iverksatt, for eksempel gjennom bindende konsernregler eller standardkontraktsvilkår i EU eller hvis mottakende part er sertifisert i henhold til «EU-US Privacy Shield».

Når vi videreformidler informasjon til andre parter som beskrevet i avsnitt 5, må vi noen ganger overføre personopplysninger til et land utenfor EØS, for å kunne oppfylle et av formålene som er angitt i avsnitt 5. Vi kan for eksempel bruke en underbehandler som er etablert i USA, når du fyller ut et elektronisk skjema, for å besvare forespørselen din. Slik overføring vil bare finne sted hvis nødvendige sikkerhetstiltak er anført, som beskrevet ovenfor.    

Hvis du har spørsmål angående dette, kan du ta kontakt med oss på kontaktpunktet nedenfor.

Yara kan overføre aggregerte data til tredjeparter (innenlands og/eller utenlands) for følgende formål: i) for å forbedre eller utvikle nettstedet eller utstyr relatert til bestemte tjenester og ii) for at nettstedet og utstyret skal fungere riktig.

Denne personvernerklæringen gjelder bare for innsamling, bruk og videreformidling av personopplysninger av Yara. Andre nettsteder som kan være tilgjengelige gjennom dette nettstedet, har sine egne personvernerklæringer og tilknyttet praksis. Våre uavhengige forhandlere, leverandører og forretningspartnere har også sine egne personvernerklæringer og tilknyttet praksis. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med personvernerklæringen til alle tredjeparter før du gir dem informasjon eller benytter deg av et tilbud eller en kampanje. Selv om vi prøver å bare koble til nettsteder som deler våre høye standarder og vår respekt for personvern, er vi ikke på noen måte ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisen på andre nettsteder.

Vi vil legge ut en separat melding på nettstedet og/eller på annen måte gi deg beskjed når vi gjør grunnleggende endringer i denne personvernerklæringen, eller endringer som kan være relevante for og påvirke rettighetene dine, før endringen foretas.

Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke nettstedet etter at ovennevnte endringer er foretatt, må du avbryte bruken av nettstedet og be Yara om å avslutte kontoen din ved å kontakte oss på privacy.global@yara.com eller gjennom den relevante portalen, der det er aktuelt.

Denne personvernerklæringen skal, bortsett fra gjeldende lokal lovgivning, reguleres og tolkes etter norsk lov og være underlagt de norske domstolenes kompetanse.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller kommentarer til personvernpraksisen vår eller denne personvernerklæringen. Du kan nå oss på Internett på dataprivacy@yara.com. Du kan nå oss via e-post rettet til det lokale Yara-kontoret: yaranorge@yara.com

Yara International ASA

Drammensveien 131

0277 Oslo

Hvis du har uløste problemer, har du også rett til å klage til den kompetente tilsynsmyndigheten for løsning av slike problemer i henhold til gjeldende lov eller den offentlige versjonen av Yara’s Data Privacy Directive for Customer, Supplier and Business Partner Data.