YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 gjør comeback

Yara Norge gjør en viktig endring i sortimentet. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 kommer på plass igjen etter noen år ute av sortimentet, og den erstatter Fullgjødsel 21-6-6.

Se produktinformasjon

Siste nytt i korn

Fire Yara-ansatte korndyrkere deler vurderinger og tiltak underveis i vekstsesongen. Vi snakker og skriver mye om god agronomi og riktig gjødsling. Lykkes vi i praksis? 

Følg Korn minutt for minutt 2020 her

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Smart Farming hjelpemidler

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook