Yara-agronomene prøver seg i praksis

Denne sesongen skal tre Yara-agronomer legge hodet på blokka og vise hva de får til på egen gård. Hvordan vurderer de åkerens utvikling gjennom sesongen, hvilke tiltak bestemmer de seg for og hva blir resultatet. I løpet av sesongen oppdaterer vi ukentlig med bilder, videoer, værobservasjoner og tips til ulike tiltak.

Følg med på årets Høsthvete Minutt for Minutt!

 

Tid for høstkorn

Samtidig som årets kornavlinger skal i hus er det tid for å etablere nye høstkornåkre. Her kan du få med deg Svein Bovim og Bernt Hoel sine vurderinger og tips om høstgjødsling som et tiltak for å gi plantene en god start.

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Finn informasjon om gjødsling av følgende vekster

Smart Farming hjelpemidler

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook