Yara Norge

Gjødsel

Yaras produktportefølje og agronomiske ekspertise blir stadig mer verdifull i et miljø med økt fokus på effektivitet i landbruket, matsikkerhet og god produktforvaltning. I Norge leverer vi et komplett sortiment tilpasset alle typer produksjoner i norsk landbruk.

Yara tar tempen på våronna

Yara tar tempen på våronna

Vi har vært på gårdsbesøk hos Per Martin Lea som er bonde og dyrker korn, erter, oljevekster, frø, og åkerbønner på hjemgården i Stokke i Vestfold. Hør hans tanker rundt våronnstart, vekstskifte og gjødselstrategi.

CropSAT

CropSAT

Yara Norge og DataVäxt fortsetter samarbeidet om CropSAT i 2018. Nå har satellittbildetjenesten fått seg et ordentlig løft med nye brukerfunksjoner og bedre layout. I 2018 tar CropSAT inn satellittbilder over hele Norge. Takket være en ny login-funksjon kan du også lagre og vise dine skifter, eller opprette tildelingsfiler for presisjonsgjødsling.

Les mer om CropSAT

Hjelpemidler og service

Nyeste utgave: vår 2018

Nyeste utgave

Nyeste utgave: vår 2018

Det krever mye kunnskap å drive bærekraftig landbruk i dag. I fagbladet Gjødselaktuelt kan du lese om nytt fra forsøksvirksomheten, nyttige råd om gjødsling, i tillegg til gårdsreportasje og annet aktuelt stoff for deg som gårdbruker.

Les alle utgaver her

Nyeste utgave: vår 2018

Nyeste utgave

Nyeste utgave: vår 2018

Det krever mye kunnskap å drive bærekraftig landbruk i dag. I fagbladet Gjødselaktuelt kan du lese om nytt fra forsøksvirksomheten, nyttige råd om gjødsling, i tillegg til gårdsreportasje og annet aktuelt stoff for deg som gårdbruker.

Les alle utgaver her

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook