Korn minutt for minutt

Vi dyrker korn med åpne kort også i 2020

I 2019 tre Yara-ansatte høsthvetedyrkere delte vurderinger og tiltak underveis i vekstsesongen, samt sluttresultatet for vår egen høsthvete. Nå prøver vi oss igjen!

Følg Korn minutt for minutt 2020 her

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Smart Farming hjelpemidler

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook