Yara-agronomene prøver seg i praksis

Denne sesongen skal tre Yara-agronomer legge hodet på blokka og vise hva de får til på egen gård. Hvordan vurderer de åkerens utvikling gjennom sesongen, hvilke tiltak bestemmer de seg for og hva blir resultatet. I løpet av sesongen oppdaterer vi ukentlig med bilder, videoer, værobservasjoner og tips til ulike tiltak.

Følg med på årets Høsthvete Minutt for Minutt!

 

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Finn informasjon om gjødsling av følgende vekster

Smart Farming hjelpemidler

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook