Korn minutt for minutt

Vi dyrker korn med åpne kort også i 2020

Fire Yara-ansatte korndyrkere deler vurderinger og tiltak underveis i vekstsesongen. Vi snakker og skriver mye om god agronomi og riktig gjødsling. Lykkes vi i praksis? 

Følg Korn minutt for minutt 2020 her

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på

Smart Farming hjelpemidler

Yara Norge på Twitter

Yara på Facebook