YaraMila® FULLGJØDSEL®

YaraMila Fullgjødsel

YaraMila® Fullgjødsel® er Yara sitt registrerte varemerke for NPK-gjødsel i norsk marked. Den inneholder hovednæringsstoffene nitrogen (N), fosfor (P) og kalium (K), samt kalsium (Ca), magnesium (Mg), svovel (S) og bor (B). Hvert enkelt gjødselkorn inneholder alle deklarerte næringsstoffer, og dette sikrer balansert og jevn tildeling. YaraMila® Fullgjødsel® egner seg som grunngjødsling om våren til en rekke vekster.