YaraLiva® nitrogengjødsel

YaraLiva® er nitrogengjødsel som egner seg til delgjødsling i en lang rekke vekster. Nitrogenet foreligger hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene, og gir derfor rask effekt.