Nærbilde av sitrusfrukt
Nærbilde av sitrusfrukt

Slik jobber Yara med bærekraft

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden. Vi jobber for bærekraftig verdiskaping gjennom å kutte utslippene fra produksjon og bruk av gjødsel og skape utslippsfrie energiløsninger. 

Vi utvikler digitale verktøy til presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i alle ledd i matverdikjeden for å fremme et mer bærekraftig matsystem som ivaretar viktige klima- og naturhensyn. 

For å sette fart på den grønne omstillingen og avkarbonisere kraftintensive sektorer som landbruk, skipsfart og transport, satser Yara på utvikling av lavutslippsammoniakk.  

Les mer om Yaras ambisjon

Regenerativt landbruk

hands inspecting soil

Regenerativt landbruk handler om å endre det globale matsystemet til det bedre, ved å produsere mer mat, samtidig som man reduserer klimagassutslipp og naturødeleggelser. For å lykkes, trengs en helhetlig tilnærming til matproduksjon med hensyn til klima, ressursbruk, jordhelse, levekår og biodiversitet. 

Les mer her

Vår gjødsel med redusert klimagassutslipp

Potetbonde og en Yara agronom

Skal verden nå klimamålene, må vi lykkes med store utslippskutt i matverdikjeden. Yara vil tilby mineralgjødsel som har 80-90 prosent lavere karbonutslipp enn vår mineralgjødsel som allerede har et lavere klimaavtrykk enn andre internasjonale konkurrenter.

Les mer her

Lavutslippsammoniakk

Lasteskip i havet

Verden står overfor vår største felles utfordring noensinne: Vi må redusere klimagassutslippene, og vi må gjøre det raskt. Yaras lavutslippsammoniakk kan redusere utslipp fra blant annet landbruk, shipping og transport. 

Les mer her

Et marked for karbon 

En bonde sjekker jordhelse

Agoro Carbon Alliance ble startet av Yara International i 2021, og har som mål å kutte klimagassutslipp fra landbruket og øke bøndenes inntekter. Våre agronomer gir råd til bønder om endringer i driftsmetoder som øker karbonbindingen i jorda, noe vi også dokumenterer slik at karbonkreditter kan utstedes. Dette bidrar til høyere inntekter for bonden, et mer klimasmart landbruk som tar vare på jorda og reduserer utslipp fra åkeren, og gir næringslivet mulighet til å investere i en bærekraftig fremtid. 

Les mer på agorocarbonalliance.com

Vi endrer matsystemet

Det globale matsystemet står for over en fjerdedel av globale klimagassutslipp, og er den menneskelige aktiviteten som i størst grad fører til klimagassutslipp og naturtap. Skal vi nå klimamålene, må vi transformere matsystemet på en måte som kutter utslipp og beskytter naturen. Samtidig må det produseres mer næringsrik mat for å produsere nok mat til en voksende verdensbefolkning. Yara jobber for at Norge og verden lykkes med begge deler.

Yaras bærekraftsrapport

Yara vil bidra til et bærekraftig og ansvarlig matsystem. Bærekraftsrapporten viser hvordan vi leverer på vår strategi og bærekraft.

Last ned Yaras bærekraftsrapport på engelsk (pdf, 12.7 MB)