Bladgjødsling med

YaraVita® Solatrel®

gir god avlingsrespons i potet. 

Slik sikrer du kvalitet og kvantitet