Tid for bladgjødsling til oljevekster

YaraVita® BRASSITREL PRO® har en balansert formulering av viktige mikronæringsstoffer. Viktig for å sikre avlingpotensialet for raps og ryps.

Les mer