Hva er gjødsel produsert med lavere karbonutslipp?

agronomist in the field

Vår nye gjødsel produsert med lavere karbonutslipp er et viktig bidrag for å redusere klimaavtrykket til maten vi spiser. Yaras nitratbaserte mineralgjødsel har allerede lavere klimagassutslipp enn gjødsel produsert uten en lystgasskatalysator, men selve gjødselproduksjonen er fortsatt i stor grad avhengig av fossile kilder, som naturgass. Dette er i ferd med å endre seg. Yara vil tilby  gjødsel med lavere karbonutslipp med utgangspunkt i vann, luft og fornybar energi, eller fra fossile kilder med karbonfangst- og lagring. Den kan senke klimaavtrykket med ytterligere 70-90 prosent sammenlignet med gjødsel produsert fra fossile kilder uten bruk av lystgasskatalysator.

Alt du trenger å vite om gjødsel produsert med lavere karbonutslipp

Dronebilde av en gård med traktor
Dronebilde av en gård med traktor

Yaras gjødsel produsert med lavere karbonutslipp er et effektivt og enkelt bidrag til dekarbonisering av matproduksjonen

Vi gjør oss mindre avhengig av fossile kilder

Ved å bytte til gjødsel produsert ved elektrolyse med vann fra fornybar energi, kan vi redusere avhengigheten vår av fossile kilder og bidra til et matsystem med reduserte klimagassutslipp. Dette skiftet vil styre oss i retning av en matfremtid mer på lag med naturen enn i dag.

Vi reduserer klimaavtrykket til maten vår

En hånd drysser mel over brød

Et skifte til gjødsel produsert med lavere karbonutslipp kan redusere enkelte avlingers klimaavtrykk sammenlignet med avlinger som har benyttet konvensjonell gjødsel produsert uten karbonfangst og –lagring eller fra fornybar energi. Hvete kan for eksempel redusere sitt klimafotavtrykk med cirka 20 prosent. Dette betyr at bruk av gjødsel produsert med lavere karbonutslipp i landbruket kan redusere klimaavtrykket til maten vi spiser og gi forbrukerne muligheten til å ta bevisste, utslippsreduserende valg i butikken. For brød produsert med hvete hvor Yaras gjødsel med redusert karbonutslipp er benyttet i dyrkingen kan klimaavtrykket reduseres med 12 prosent.

Et klimatiltak som er enkelt å innføre

Bonde ser ut over gård

Yaras gjødsel produsert med lavere karbonutslipp er det samme som vår nitratbaserte mineralgjødsel, bare produsert med lavere karbonutslipp. Det betyr at avlingene vil holde samme kvalitet og volum – uten at bøndene må endre jordbrukspraksis. Denne gjødselen vil også være et bidrag for matprodusentene til å redusere utslipp og innfri klimaløfter.