Hva er AdBlue®?

AdBlue brukes til å redusere NOx-utslipp i kjøretøy med SCR-teknologi

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atomosfærisk forurensning og fører til smog i byområder. I følge undersøkelser utført av Verdens Helseorganisasjon, er det påvist at NOx-utslipp forverrer astma.

Siden 2005 har lovgivning om dieselkjøretøy i EU krevd en drastisk reduksjon av NOx-utslipp. Produsenter av kjøretøy, først og fremst trailere, måtte tenke gjennom eksossystemene på kjøretøyene sine på nytt. Flere og flere dieselbiler, traktorer og andre kjøretøy som ikke brukes på vei, er nå utstyrt med SCR-systemet i eksosen.

Practical tips
Practical tips

Praktiske tips

AdBlue er svært enkelt å bruke og harmløst. Det er ikke et drivstoff eller et tilsetningsstoff til drivstoff, men en urealøsning med høy renhet, som fylles på en egen AdBlue-tank på kjøretøyet. En dashbordindikator viser når den må fylles på. AdBlue er ikke farlig siden det er ikke-brennbart og ikke-eksplosivt. Det er klassifisert som en transportabel væske med minimal risiko. Hvis du søler AdBlue på hendene, er det bare å skylle dem grundig med vann. Lær mer om hvordan du bruker AdBlue:

Lær mer

Hva er SCR-teknologi for lastebiler, busser, terrengkjøretøy og biler?

SCR er navnet på en teknologi for etterforbrenningsbehandling for dieselkjøretøy, som gjør at de kan redusere utslippene av skadelig NOx (nitrogenoksider). SCR står for Selective Catalytic Reduction. Denne teknologien krever at det brukes en reagens som kalles AdBlue. Nesten alle de større motorprodusentene bruker denne teknologien for å oppfylle kravene i ny lovgivning til utslipp av NOx (nitrogenoksider).

Hovedkomponentene til SCR-systemet er:

  • SCR-katalysator 
  • AdBlue-væskeinnsprøytningsenhet 
  • AdBlue-tank
  • AdBlue-innsprøytningsstyreenhet

Hvordan fungerer AdBlue med SCR-teknologi?

AdBlue sprøytes fra kjøretøyets egen AdBlue-oppbevaringstank inn i eksosrøret, som er foran SCR-katalysatoren, men etter motoren. Etterhvert som det varmes opp i eksosen, omdannes AdBlue til ammoniakk (NH₃) og karbondioksid (CO). Når nitrogenoksidgassene (NOx) fra eksosrøret reagerer med ammoniakken inne i katalysatoren, blir de skadelige NOx-molekylene i eksosen omdannet til harmløst nitrogen og vann, som slippes ut i atmosfæren som damp.

Må jeg vedlikeholde SCR-systemet på kjøretøyet mitt?

SCR-systemet er installert i kjøretøyet av produsenten og fungerer automatisk. Du trenger ikke vedlikeholde eller modifisere det. AdBlue sprøytes automatisk inn i eksosen avhengig av motorbelastningen. Når det gjelder justering av forbruket, er AdBlue-forbruksnivået fastsatt av kjøretøyprodusenten.

For å sikre at SCR-systemet fungerer skikkelig, må du passe på å bare bruke AdBlue av høy kvalitet, som den som selges av Yara under merkenavnet Air1. Dette vil beskytte investeringen du har gjort i kjøretøyet ettersom reagens av lav kvalitet ikke vil være ren nok og kan være kontaminert av urenheter. Dette kan forårsake skade på katalysatoren og føre til svært høye reparasjonskostnader som kjøretøyprodusenten ikke vil dekke.

Yaras AdBlue markedsføres under merkenavnet Air1. Air1 AdBlue produseres fra en løsning av ubehandlet urea med høy renhet. Urea produseres syntetisk fra ammoniakk og CO (karbondioksid), som Air1 AdBlue utskilles fra direkte som hot-melt urea. Denne prosessen er ulik den som brukes for urea av gjødselkvalitet. Denne AdBlue-prosessen er kvalitetssikret for å kontrollere at de riktige, strenge spesifikasjonene oppnås, slik at kvaliteten og renheten til Yaras Air1 AdBlue sikres. Lær mer om viktigheten av kvaliteten på AdBlue.