AdBlue® for tog

AdBlue® for tog

AdBlue gjør det mulig å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) i diesellokomotiver som er utstyrt med SCR-systemer. Flere maskinprodusenter, som Siemens, Alstom og Bombardier, har valgt denne teknologien for modellene sine. Noen togoperatører i Europa har reagert tidlig på lokal eller nasjonal lovgivning om NOx-begrensninger for tog og bruker allerede AdBlue.

AdBlue-forbruk for lokomotiver Nødvendig lagringsutstyr
  • Drivstofforbruket er rundt 1 liter per kilometer
  • AdBlue-forbruket er rundt 3 til 5 % av dieselen, avhengig av hastighet og værforhold
  • Denne beregningen er gjort for et tog som kjører 800 km/dag og transporterer rundt 400 000 passasjerer per år.

Yara kan tilby:

  • Installasjon av AdBlue-tanker eller -minibulktanker på depotet ditt eller på ethvert punkt på nettverket der det er mulig for tog å fylle.
  • Bulkleveranse direkte til arbeidsstedet ditt avhengig av behovene dine. Vi kan også installere et telemetrisystem som overvåker lagringsnivået og gjør at du kan få etterfylt i god tid, uten risiko for å gå tom.

Vår ekspertise som en partner som allerede leverer AdBlue til SCR-diesellokomotiver

Vårt eget AdBlue-merke, Air1, som har blitt produsert siden 2004 og forsynt lokomotiver i jernbanesektoren siden 2010.

Vi er den ledende AdBlue-produsenten i verden. Vi forsyner de globale markedene med AdBlue fra anleggene våre i Europa, inkludert Sluiskil-anlegget i Nederland, som er det største AdBlue-produksjonsanlegget i verden. Yara har vært en ledende aktør på markedet siden 1993 og har arbeidet sammen med originalprodusenter for å definere hva AdBlue skulle være.

For å sikre god ytelse i SCR-lokomotivet, må du sørge for å bare bruke AdBlue som kommer fra en pålitelig kilde og ukontaminert urea, som Yaras merkenavn Air1.

Yara har også et eget logistikknettverk for AdBlue for å sikre at AdBlue som vi markedsfører under merkenavnet Air1, holder kvaliteten og oppfyller kravene. Fabrikkene våre og forsyningskjeden vår er gjenstand for regelmessige kontroller for å overvåke kvaliteten på AdBlue som vi selger.

Handelsteamene våre vil dele erfaringene sine og kunnskapen sin om AdBlue med jernbaneoperatører for å gi dem veiledning i bruken av AdBlue.

Lovgivning

For øyeblikket er det bare noen få diesellokomotiver i verden som er utstyrt med SCR-systemer som trenger AdBlue. På EU-nivå er det pågående diskusjoner om å sette begrensninger for NOx-utslipp fra tog. Dette har sammenheng med revideringen av NRMM-direktivet om mobile maskiner.

Noen europeisk land, som Sverige, har en nasjonal lovgivning som begrenser NOx-utslippene. Dette landet ligger spesielt langt fremme på dette området. Alle nye diesellokomotiver i Sverige må være utstyrt med SCR-system for kontroll av NOx.

Kontakt oss

AdBlue bestilling
AdBlue Kundesenter
For bestilling av AdBlue kontakt oss på:
Edgar Borge
Edgar Borge
Business Manager, Air1
Njål Stangeland
Njål Stangeland
Kundeansvarlig Region Vestlandet

Lær mer om AdBlue

AdBlue for personbiler

AdBlue for personbiler

AdBlue for Mobile Maskiner

AdBlue for Mobile Maskiner

AdBlue for yrkeskjøretøy

AdBlue for yrkeskjøretøy

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).