AdBlue for tog

AdBlue gjør det mulig å redusere utslippene av nitrogenoksider (NOx) i diesellokomotiver som er utstyrt med SCR-systemer. Flere maskinprodusenter, som Siemens, Alstom og Bombardier, har valgt denne teknologien for modellene sine. Noen togoperatører i Europa har reagert tidlig på lokal eller nasjonal lovgivning om NOx-begrensninger for tog og bruker allerede AdBlue.

AdBlue®-forbruk for lokomotiver Nødvendig lagringsutstyr
  • Drivstofforbruket er rundt 1 liter per kilometer
  • AdBlue-forbruket er rundt 3 til 5 % av dieselen, avhengig av hastighet og værforhold
  • Denne beregningen er gjort for et tog som kjører 800 km/dag og transporterer rundt 400 000 passasjerer per år.

Yara kan tilby:

  • Installasjon av AdBlue-tanker eller -minibulktanker på depotet ditt eller på ethvert punkt på nettverket der det er mulig for tog å fylle.
  • Bulkleveranse direkte til arbeidsstedet ditt avhengig av behovene dine. Vi kan også installere et telemetrisystem som overvåker lagringsnivået og gjør at du kan få etterfylt i god tid, uten risiko for å gå tom.

Vår ekspertise som en partner som allerede leverer AdBlue til SCR-diesellokomotiver

Vårt eget AdBlue-merke, Air1, som har blitt produsert siden 2004 og forsynt lokomotiver i jernbanesektoren siden 2010.

Vi er den ledende AdBlue-produsenten i verden. Vi forsyner de globale markedene med AdBlue fra anleggene våre i Europa, inkludert Sluiskil-anlegget i Nederland, som er det største AdBlue-produksjonsanlegget i verden. Yara har vært en ledende aktør på markedet siden 1993 og har arbeidet sammen med originalprodusenter for å definere hva AdBlue skulle være.

For å sikre god ytelse i SCR-lokomotivet, må du sørge for å bare bruke AdBlue som kommer fra en pålitelig kilde og ukontaminert urea, som Yaras merkenavn Air1.

Yara har også et eget logistikknettverk for AdBlue for å sikre at AdBlue som vi markedsfører under merkenavnet Air1, holder kvaliteten og oppfyller kravene. Fabrikkene våre og forsyningskjeden vår er gjenstand for regelmessige kontroller for å overvåke kvaliteten på AdBlue som vi selger.

Handelsteamene våre vil dele erfaringene sine og kunnskapen sin om AdBlue med jernbaneoperatører for å gi dem veiledning i bruken av AdBlue.

Lovgivning

For øyeblikket er det bare noen få diesellokomotiver i verden som er utstyrt med SCR-systemer som trenger AdBlue. På EU-nivå er det pågående diskusjoner om å sette begrensninger for NOx-utslipp fra tog. Dette har sammenheng med revideringen av NRMM-direktivet om mobile maskiner.

Noen europeisk land, som Sverige, har en nasjonal lovgivning som begrenser NOx-utslippene. Dette landet ligger spesielt langt fremme på dette området. Alle nye diesellokomotiver i Sverige må være utstyrt med SCR-system for kontroll av NOx.

Lær mer om AdBlue

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her 

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).