AdBlue® for yrkeskjøretøy

AdBlue i Norge selges under Air1-merkevaren. Hvis du har et yrkeskjøretøy som er utstyrt med SCR-teknologi med standardene Euro IV, V eller VI, trenger du AdBlue®. Dette omfatter følgende kjøretøy:

  • Yrkeskjøretøy med SCR, f.eks. lastebiler, søppelbiler, brannbiler, osv.
  • Varebiler med SCR eller tungtransportkjøretøy
  • Kjøretøy som transporterer passasjerer, f.eks. turbusser, busser, minibusser, osv.

Siden 2005 har vi arbeidet sammen med og rettledet hundrevis av vognparker av alle størrelser når det gjelder valg av AdBlue og AdBlue-utstyr. Yaras Air1-salgsteam tilbyr sin ekspertise enten du eier en forhandlervirksomhet, fyllestasjon eller servicestasjon, eller du driver en vognpark med lastebiler eller busser.

Hvor kan jeg kjøpe AdBlue til yrkeskjøretøyet mitt?

Where can I buy

AdBlue selges av Yara over hele Europa, Nord- og Sør-Amerika, Australasia og Afrika via de samme salgsstedene og distribusjonsnettverkene der du allerede kjøper diesel til kjøretøyet. Det selges også på servicestasjoner for lastebiler, og takket være den gratis AdBlue-appen for smarttelefoner kan du finne det nærmeste AdBlue-salgsstedet eller servicestasjoner som selger AdBlue langs veien.

Hvis du har flere kjøretøy, kan du også få AdBlue levert i bulk direkte til hjemmedepotet ditt. For å gjøre det må du velge en bulktank fra utvalget vårt, eller vi kan levere AdBlue i 1000-liters IBC-tanker eller 210-liters fat.

Hvilken AdBlue bør jeg kjøpe?

Which AdBlue should I buy?

Uansett hvilket behov du har, har vi forpakningen for deg! Valget ditt avhenger av forbruket ditt, størrelsen på vognparken din og antallet Euro IV, V eller VI SCR-kjøretøy du har, enten det er lastebiler, busser eller varebiler.

Pass på at du kjøper AdBlue og ikke et produkt som heter "urealøsning". Produktet du bruker, må oppfylle svært strenge ISO-kvalitetsstandarder, ellers risikerer du å kontaminere SCR-systemet på kjøretøyet.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å ta riktig valg for dine behov. Vi tilbyr AdBlue i:

  • forpakningsformat: 10-liters AdBlue-kanner, 210-liters AdBlue-fat, 1000-liters IBC-tanker med AdBlue
  • bulkleveranser direkte til arbeidsstedet ditt

Hvor mye AdBlue trenger jeg?

Det gjennomsnittlige forbruket av AdBlue for yrkeskjøretøy vil avhenge av typen kjøretøy du bruker (lastebil, buss, varebil, søppelbil, osv.) samt bruksnivået. Ruten du kjører vil også ha en innvirkning på hvor mye motoren må arbeide og derfor hvor mye AdBlue du trenger.

Generelt kan du forvente et forbruk av AdBlue på mellom 4 % og 6 % av dieselforbruket. Med andre ord kommer du til å bruke rundt 5 liter AdBlue for hver 100 liter diesel, eller rundt 1,5 liter AdBlue for hver 100 km på veien. Dette betyr at du må fylle på AdBlue-tanken mye sjeldnere enn du fyller diesel.

Vi tilbyr en kalkulator for forbruket av AdBlue som vil være mer nøyaktig basert på behovene dine. Ta kontakt med oss for å få et overslag over det omtrentlige forbruket av AdBlue for vognparken din.

Hva er den rimeligste måten å kjøpe AdBlue på?

Den rimeligste måten er at Yara leverer Air1 AdBlue-produktet i bulk direkte til en spesialisert AdBlue-tank som er installert på arbeidsstedet ditt. Du kan også kjøpe AdBlue fra nettverket vårt av Air1-leverandører, der du vil finne AdBlue i 10-liters kanner, 210-liters fat og 1000-liters IBC-tanker. Hvis det er lagret riktig, har AdBlue en bestandighet på 12 måneder.

Håndtering og lagring av AdBlue

AdBlue bør helst lagres innenfor et temperaturområde på mellom 0 og 30°C og beskyttes fra direkte sollys. Det må være godt forseglet når det ikke er i bruk. AdBlue kan fryse ved 11°C, så det er viktig at du bruker et lagringsområde som ikke er lavere enn denne temperaturen. Hvis AdBlue er frosset, kan det brukes igjen når det er opptint ettersom det går tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Lagringsområdet må være rent og fritt for støv for å unngå kontaminering, spesielt når et kjøretøy fyller AdBlue.

Hvis du kjøper AdBlue i forpakning, leverer vi AdBlue i forseglede forpakninger. Hvis lagringsinstruksjonene følges, kan AdBlue lagres i opptil ett år. Hvis du må lagre AdBlue lengre eller under vanskelige forhold, f.eks. i en skurtresker, er det best å tappe ut og analysere AdBlue først for å sikre at det holder seg innenfor de nødvendige spesifikasjonene.

Slik håndterer du AdBlue

Ikke bruk gamle diesel- eller oljebeholdere til å overføre AdBlue til tanken. Alt utstyr som ikke er reservert for bruk med AdBlue, kan kontaminere det. Selv svært små mengder drivstoff/olje/smøremiddel kan skade SCR-systemet.

Det er ikke behov for å bruke verneklær når du fyller på AdBlue. Vi anbefaler likevel å bruke hansker for å unngå irritasjon av følsom hud. Les sikkerhetsdatabladet for AdBlue når du håndterer store mengder AdBlue.