Håndtering og lagring av AdBlue

Det er svært enkelt å lagre og håndtere AdBlue fordi det er en uskadelig og ufarlig væske.

Slik lagrer du AdBlue®

AdBlue bør helst lagres innenfor et temperaturområde på mellom 0 og 30°C og beskyttes fra direkte sollys. Det må være godt forseglet når det ikke er i bruk. AdBlue kan fryse ved 11°C, så det er viktig at du bruker et lagringsområde som ikke er lavere enn denne temperaturen. Hvis AdBlue er frosset, kan det brukes igjen når det er opptint ettersom det går tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Lagringsområdet må være rent og fritt for støv for å unngå kontaminering, spesielt når et kjøretøy fyller AdBlue.

Hvis du kjøper AdBlue i forpakning, leverer vi AdBlue i forseglede forpakninger. Hvis lagringsinstruksjonene følges, kan AdBlue lagres i opptil ett år. Hvis du må lagre AdBlue lengre eller under vanskelige forhold, f.eks. i en skurtresker, er det best å tappe ut og analysere AdBlue først for å sikre at det holder seg innenfor de nødvendige spesifikasjonene.

Slik håndterer du AdBlue

Ikke bruk gamle diesel- eller oljebeholdere til å overføre AdBlue til tanken. Alt utstyr som ikke er reservert for bruk med AdBlue, kan kontaminere det. Selv svært små mengder drivstoff / olje / smøremiddel kan skade SCR-systemet.

Det er ikke behov for å bruke verneklær når du fyller på AdBlue. Vi anbefaler likevel å bruke hansker for å unngå irritasjon av følsom hud. Les sikkerhetsdatabladet for AdBlue når du håndterer store mengder AdBlue.

How to handle AdBlue

Geir Bekken
Geir Bekken
Kundeansvarlig Region Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge

Hva skjer hvis jeg erstatter AdBlue med vann/urealøsing eller hvis jeg overstyrer systemet?

Advarsel: Vann eller urealøsning forårsaker lett gjenkjennelig skade, blant annet en opphopning av kalsiumavsetninger fra mineralene i vann og urealøsning. En gradvis forringelse og tilstopping av SCR-systemet vil resultere i kostbare reservedeler, redusert effektivitet og tapt tid. Disse reparasjonene vil ikke bli dekket av kjøretøyets garanti dersom det kan påvises at skaden er forårsaket av vann eller urealøsning.

Hva skjer hvis AdBlue fylles på dieseltanken eller diesel på AdBlue-tanken?

  • Ikke start motoren!
  • Ikke flytt kjøretøyet!

Det er avgjørende at du tømmer tanken mens kjøretøyet står på samme sted.

Hvis motoren startes selv i en kort periode:

  • Vil væsken gå inn i feil system, og det kan få kostbare konsekvenser på lang og kort sikt
  • AdBlue er ikke kompatibelt med enkelte metaller og materialer, så det vil gradvis forringe rørene og komponentene i drivstoffsystemet
  • Diesel vil kontaminere katalysatoren, som det koster mye å erstatte (skade som ikke dekkes av garantien), noe som medfører at kjøretøyet blir ute av drift og regninger for vedlikehold.

Hvordan kan jeg vite at AdBlue-leverandøren min er sikker?

  • Kjøp AdBlue fra en lisensiert VDA-leverandør (VDA er organisasjonen av tyske maskinprodusenter, som eier AdBlue-varemerket) 
  • Sjekk at AdBlue-leverandøren har etablert en kvalitetskontrollprosess for AdBlue-forsynings- og -leveransekjeden

Yara er en hovedprodusent av AdBlue fra urea hot-melt eller ubehandlet urea. AdBlue som vi selger under merkevaren Air1, er direkte utskilt fra ureaproduksjonen vår. Vi driver flere produksjonsanlegg i Europa, som forsyner alle markeder. De er ISO-sertifiserte. Sluiskil-anlegget vårt i Nederland er det største AdBlue-produksjonsanlegget i verden. AdBlue produseres og selges av Yara gjennom en forsyningskjede som vi kontrollerer fra produksjonen til fylling på arbeidsstedet ditt eller hos forhandleren.

Urealøsninger av lav kvalitet eller AdBlue fra produsenter eller forhandlere som ikke kontinuerlig evaluerer eller analyserer produksjons-/distribusjonskjedene sine, kan inneholde urenheter som kan påvirke SCR-systemet til lastebilen eller bussen ettersom det er sårbart for kontaminering.

Yara er en produsent og leverandør du kan stole på

Yara er en pålitelig produsent av AdBlue som fører en tett kontroll over produksjonsprosessene og forsyningskjeden, slik at de alltid oppfyller ISO-standardene for AdBlue. Vår AdBlue produseres under VDA-lisensen. Anleggene våre i Sluiskil og Le Havre, som forsyner markedene våre, er ISO-sertifiserte. AdBlue fra disse anleggene markedsføres verden over under merkenavnet Air1.

På forespørsel kan Yara fremlegge analysesertifikater og eventuell informasjon du måtte ønske om produksjonsprosessene våre.

Kontakt oss

AdBlue bestilling
AdBlue (Air1) Kundesenter
For bestilling av AdBlue (Air1) kontakt oss på:
Geir Bekken
Geir Bekken
Kundeansvarlig Region Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).