Slik bruker du AdBlue

AdBlue er et enkelt og ufarlig produkt. Det er likevel noen klare regler som må følges når du bruker løsningen, da den brukes med en SCR-katalysator som er svært følsom for urenheter.

Det er svært viktig å forhindre AdBlue®-kontaminering for å sikre at SCR-systemet fungerer riktig og for å unngå kostbare reparasjoner. For optimal ytelse av kjøretøyet (trailer, traktor, varebil, buss, bil …) må du aldri tilsette noe til AdBlue, da selv tilsetning av vann kan skade katalysatoren i SCR-systemet.

Riktig Feil
 • Fyll alltid AdBlue på AdBlue-tanken. Både fyllepistolen og tanklokket er tydelig merket

 • Pass på at det aldri fylles diesel på AdBlue-tanken

 • Bruk bare AdBlue-utstyr til lagring eller fylling av AdBlue

 • Hold AdBlue-utstyret rent og fritt for støv og smuss

 • Kontroller at forseglingene på AdBlue-tanken og -beholderen er på plass og intakte

 • Bruk demineralisert vann (eller AdBlue) til intern rengjøring eller priming av AdBlue-utstyr

 • Beskytt mot feilbruk ved ikke å blande med vann, drivstoff, olje eller andre væsker

 • Bruk verneklær hvis du håndterer store mengder AdBlue med risiko for søl

 • Skyll grundig med vann hvis du søler AdBlue på bakken, i et kjøretøy eller på en malt/lakkert overflate

 • Beskytt mot ekstreme temperaturer. AdBlue fryser ved en omgivelsestemperatur på –11˚C

 • Varm beholderen opp forsiktig for å smelte AdBlue hvis det fryser i lagringsbeholderen. AdBlue kan brukes igjen når det er opptint ettersom det går tilbake til sin opprinnelige tilstand

 • Hold AdBlue borte fra direkte sollys

 • Lagre under en omgivelsestemperatur på 30˚C ettersom AdBlue kan begynne å gå i oppløsning

 • Kjøl ned den forseglede AdBlue-beholderen hvis den blir overopphetet ved å sprøyte vann på den

 • Ikke fyll AdBlue på dieseltanken

 • Ikke fyll diesel på AdBlue-tanken
 • Ikke fyll vann eller andre væsker på AdBlue-tanken
 • Ikke bland AdBlue med andre væsker – det er ikke et tilsetningsstoff
 • Ikke bruk AdBlue hvis det er kontaminert med vann eller andre stoffer, f.eks. diesel
 • Ikke søl AdBlue på bakken ettersom overflaten kan bli glatt eller betongen eller brolegningen kan bli skadet
 • Ikke la AdBlue som er sølt ut, bli liggende
 • Ikke bruk kjøretøyet uten AdBlue. Det er ulovlig og vil resultere i ekstra tid ute av drift
 • Ikke bruk andre stoffer enn AdBlue, f.eks. urealøsninger. Det kan oppstå kostbare skader i SCR-systemet
 • Ikke overstyr systemet ettersom dette kan gå utover garantien. Det er forbudt og kan sette kjøretøyet i nøddriftsmodus
 • Ikke bruk skittent utstyr, slik som trakter, kanner eller oljebeholdere, til å fylle på AdBlue
 • Ikke lagre AdBlue i direkte sollys

Bruk kvalitets-AdBlue: Yaras Air1®-merkenavn

AdBlue brukes i dieselkjøretøy med SCR-teknologi. Yara er en av de ledende produsentene av AdBlue i verden, med Sluiskil-anlegget i Nederland som er verdens største AdBlue-produksjonsanlegg. Yaras AdBlue-merkenavn, Air1, leveres gjennom nettverket av Air1-distributører slik at det når de lokale markedene våre rundt om i verden.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her 

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).