Hvordan gjødsel produsert med lavere karbonutslipp bidrar til en matproduksjon med redusert klimaavtrykk


Ultra-lavkarbon gjødsel fanges

Hva er gjødsel produsert med lavere karbonutslipp?

Gjødsel produsert med lavere karbonutslipp er nitratbasert mineralgjødsel med den samme kjemiske og fysiske sammensetningen som gjødsel produsert med fossile kilder (naturgass, kull og/eller olje), men med et lavere karbonutslipp fordi gjødslet produseres med fornybar energi (vannkraft, sol og/eller vind), eller fossile energikilder med reduserte CO2-utslipp som følge av karbonfangst og -lagring. Slik gjødsel er derfor et enkelt og effektivt bidrag til dekarbonisering av matproduksjonen.

Hvordan produseres gjødsel med lavere karbonutslipp?

Ammoniakk er byggesteinen i all mineralgjødsel. I dag produseres det aller meste av ammoniakk med hydrogen fra fossile energikilder. For gjødsel produsert med lavere karbonutslipp vil hydrogenet som trengs for å produsere ammoniakk, komme fra vann og elektrolyse basert på fornybar energi, eller det vil brukes karbonfangst og –lagring. Etter å ha skilt ut hydrogenet for å lage fornybar eller lavkarbon ammoniakk, forblir alle andre prosesser som de er i dag. Dette inkluderer bruken av en katalysator utviklet på Yaras eget forskningssenter på Herøya, som har redusert utslippene av lystgass (N2O) i salpeterproduksjonen med 95 prosent sammenlignet med produksjon uten bruk av katalysator. 

Hvor vil denne gjødselen bli produsert? 

Yara er involvert i flere lavkarbon og fornybare ammoniakkprosjekter som blir sentrale for produksjonen av gjødsel med lavere karbonutslipp i Norge, Nederland og Australia, og vi jobber aktivt med å utvide vår globale tilstedeværelse gjennom lavutslippsammoniakk-prosjekter.  

De første leveransene med gjødsel produsert med lavere karbonutslipp vil komme fra pilotprosjektet vårt i Porsgrunn. Byggingen av den nye fabrikken er allerede godt i gang og under oppstart. Målet er å produsere rundt 20 000 tonn fornybar ammoniakk i året, som blir til mellom 60 000 og 80 000 tonn gjødsel med lavere karbonutslipp. Senere leveranser vil innlemmes i Yaras portefølje av framtidige fornybar eller lavkarbon ammoniakk-prosjekter.

Hva er fordelene med gjødsel med lavere karbonutslipp?

Gjødsel med lavere karbonutslipp gir oss muligheten til å bidra til reduksjonen av utslipp fra matproduksjonen og redusere avhengigheten vår av fossilt brensel.

Gjødsel med lavere karbonutslipp er en enkel måte for bønder og matselskaper å bidra til å redusere klimaavtrykket på, uten å måtte endre driftsmåte, forretningskonsept eller andre prosesser.  

Traktor ved solnedgang

Hva er klimaavtrykket til gjødsel produsert med lavere karbonutslipp?

Yaras nitratbaserte mineralgjødsel produsert i EU eller Norge har allerede et klimagassutslipp som er 50-60 prosent lavere enn de fleste konkurrerende produkter produsert utenfor EU – takket være vår egen oppfinnelse som fanger utslipp av N2O fra produksjonen av gjødselen og som vi også har delt med andre produsenter. Bruken av fornybar elektrisitet til å produsere nitratbasert gjødsel med lavere karbonavtrykk kan senke klimaavtrykket med ytterligere 70-90 prosent sammenlignet med gjødsel produsert fra fossile kilder uten bruk av lystgasskatalysator.

Et skifte til gjødsel produsert med lavere karbonutslipp vil også ha mye å si for klimaavtrykket på sluttproduktet: For hvete kan det reduseres med cirka 20 prosent, for brød med cirka 12 prosent.

Kan jeg stole på at klimaavtrykk av gjødselen er riktig beregnet? 

Yara har utviklet en metode som sørger for at klimaavtrykk av Yaras gjødsel  beregnes på riktig måte gjennom produksjonsprosessen. En uavhengig tredjepart (DNV) vil sørge for at metodene og utregningene våre er presise og transparente.

Hvordan bør matselskaper forholde seg til gjødsel produsert med lavere karbonutslipp, og hvorfor? 

Gjødsel produsert med lavere karbonutslipp er et viktig skritt i retning avkarbonisering av matverdikjeden. Bruk av slik gjødsel kan være et bidrag for matprodusentene til å innfri sine klimaløfter og gå foran i klimaomstillingen. Per 5 Desember 2023 hadde 251 mat- og drikkeselskaper forpliktet seg til å sette konkrete mål for å kutte utslippet av klimagasser i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

Brød på frokostbord

Historisk bilde fra Glomfjord
Historisk bilde fra Glomfjord

Visste du at: Yara går tilbake til fortiden for å møte framtiden

Visste du at Yaras grunnleggere allerede tidlig på 1900-tallet kom på ideen om å bruke vannkraft til å skille ut nitrogen fra luften for å bruke den i storskala gjødselproduksjon? Nye, mer effektive teknologier – elektrolyse basert på vannkraft og Haber-Bosch-prosessen – ble senere innført på Yaras fabrikker. Utover på 1900-tallet begynte man å bruke naturgass i stedet for vannkraft, fordi naturgass var billigere. Yaras fabrikk i Glomfjord fortsatte imidlertid å bruke elektrolyse basert på vannkraft helt fram til 1991.  

Nå som verden møter stadig større utfordringer relatert til klimaendringer, går vi tilbake til fortiden og satser på fornybar energi og elektrolyseteknologi i produksjonen av mineralgjødsel. Dette vil gjøre det mulig for oss å sette fart på overgangen til en robust og naturvennlig matfremtid som er mindre avhengig av fossilt brensel.

Takk til NEL for bilde