YaraBela® nitrogengjødsel

YaraBela® er nitrogengjødsel som brukes i kombinasjon med husdyrgjødsel i gras og korn, samt til delgjødsling i korn. YaraBela® sikrer god utnyttelse avlings- og kvalitetspotensialet.  

YaraBela® OPTI-KAS SKOG er en gjødseltype spesielt tilpasset skoggjødsling.