Yara N-Sensor® - Rett mengde på rett sted gir de beste avlingene

Yara N-Sensor® måler lysrefleksjonen fra åkeren, programvaren beregner N-behovet og gjødselspreder tildeler det som trengs. Måling, beregning og gjødsling skjer i en og samme arbeidsoperasjon, i sanntid, meter for meter.

Yara N-Sensor servicepakker

Vi har utviklet servicepakker for å gi deg best mulig service, slik at du kan få mest av alle N-Sensor-fordelene.

Hva er inkludert i servicepakkene

Yara N-Sensor ALS2

Ny Yara N-Sensor ALS2

• LED teknologi
• Enklere å montere
• Forbedret arbeidskapasitet

N-Sensor video

N-Sensor video

N-Sensor video 2

N-Sensor video 2