Supportside for Yara N-Sensor®

Innstillinger for Yara N-Sensor

I denne videoen guider Knud Nissen deg gjennom innstillingen på din nye Yara N-Sensor. 

Igangsetting av Yara N-Sensor

Versjon 3

Skal du kun legge inn en kode på den aktuelle modulen som du ser navnet på øverst på hjemskjermen, så kan du klikke på hengelåsen og skrive inn koden, og det er klart. 

Skal du skrive inn flere koder er det enklere å gå på "Instillinger" - "N-Sensor", og på midten der ser du hvilken "Driftsmodus" det gjelder. Trykk på "Lisens" og skriv inn koden. Trykk deretter på "Driftsmodus" for å bytte til neste og skriv inn koden for den. Her kan du skrive inn alle kodene du behøver. Så er det klart og du kan gå tilbake til hjemskjermen igjen. 

Versjon 4

Øverst på hjemsiden ser du hvilken Agronomisk kalibrering som er valgt. 
Trykk på Agronomisk kalibrering. 
Trykk på høyrepilen to ganger, slik at du kommer til den siste siden. 
Her kan du skrive inn koden. 

For å legge inn neste kode må du bytte Agronomisk kalibreringsmodul. 

Det er ekstremt sjeldent at det er feil på kodene, så dette er nesten utelukket. I 90% av tilfellene er det strømforsyningen som ikke fungerer, sjekk derfor at kablene er koblet sammen riktig. 

Er du sikker på at du har kontakt med sensoren på taket. Har N-Sensoren strøm til taket?

Kontroller i N-Sensordiagnose om sensoren er der og leverer data. Kan du se serienummeret? Kan du ikke se serienummeret er det ingen kontakt med sensoren på taket!

I versjon 4 - Trykk på N-Sensorsymbolet på venstrekanten. Se serienummeret oppe til venstre.

I versjon 3 - Trykk på "Instillinger" - "N-sensor" - "Diagnose". Her skal serienummeret stå nede til høyre. 

Stemmer serienummeret overens med det som står i de utsendte kodene?

Stemmer programvareversjonen på de utsendte kodene med programvareversjonen som benyttes i N-Sensoren? 

Kontroller at klokken i Windows går riktig. 
På eldre terminaler blir reservebatteriet til slutt gammelt og da kan Windows-klokken gå feil. Da må du først stille inn år, måned, dag og tid riktig for at koden skal fungere. 

Det er sjeldent, men etter et plutselig motorstopp kan alle com-porter nullstilles til "Stimulering". Riktig com-port må velges i programmet for at alt skal fungere igjen.

Nå kan man gå tilbake og velge Agronomisk kalibrering og skrive inn kodene som planlagt.

Last ned vårt fjernhjelpsverktøy slik at vår support kan hjelpe deg på avstand.

Last ned vårt fjernhjelpsverktøy

1. Kontroller at sprederterminalen er slått på og fungerer. 
2. Kontroller at kabelen mellom sprederen og N-Sensorterminalen er koblet til ordentlig. 
3. Kontoller at du har valgt rikitg maskintype i N-Sensorterminalen. 
4. Kontroller at du har valgt riktig Com-port til sprederen i N-Sensorterminalen. 

Trykk på N-Sensordiagnosen og sjekk at det finnes data. Kan du se serienummeret på sensoren?

1. Kontroller at N-Sensoren på taket har strøm, er slått på og fungerer.
2. Kontroller at kabelen mellom N-Sensor og N-Sensorterminalen er koblet til ordentlig.
3. Kontroller at du har valgt riktig type N-Sensor i N-Sensorterminalen. 
4. Om det er en grå eller blå sensor, kontroller at du har valgt riktig Com-port til N-Sensor i N-Sensorterminalen. 

Agronomisk kalibrering i felt

Hvordan gjør jeg det praktisk i felt for å få best resultat, og hva skal jeg tenke på?

Her forklares det hvordan ulike innstillinger påvirker resultatet.

Hva gjør jeg praktisk i felt for å få best resultat? Her finner du beskrivelse av flere ulike måter å gjøre en kalibrering i N-gjødsling. 

Her forklares det hvordan ulike innstillinger påvirker resultatet.

Absolutt N-gjødsling i høstraps bestemmer den optimale nitrogentildelingen utifra de parameterne du har angitt i Agronomisk N-gjødsling og utifra nitrogenopptaket (SN-verdi) som N-sensoren registrerer i åkeren akkurat nå. Så om veksten ikke tar opp alle næringsstoffene, vil N-Sensoren anbefale en for høy N-tilførsel. 

Under nordiske forhold er tiden mellom første og andre delgjødsling relativ kort om temperaturen er normal, veksten ikke har hatt tid eller mulighet til å vokse så raskt. Derfor anbefales ikke Absolutt N-gjødsling i høstraps som standard, men den kan allikevel fungere under gode forhold, spesielt i Sør-Sverige og Danmark. 

Gjør det slik!

1. Fyll inn alle parametre under Agronomisk kalibrering som du synes er riktig. OBS utviklingsstadiet er bare gyldig opp til 39, du må stille det inn på 39 selv om det er høyere. Om blomsterknoppene er for høye, kommer de til å påvirke N-Sensorscanningen slik at SN-verdien blir lavere og dermed N-anbefaling for høy. 
a. Kjør ut i feltet med N-sensoren (uten spredning) og se hva anbefalingen blir. Om N-anbefalingen er realistisk kan du fortsette å spre! Samtidig må du tenke på hva som er realistisk. Noen år er dette ganske mye, andre år er det mindre. 
2. Om tildelingen er for høy eller for lav?
a. Gå tilbake inn i Agronomisk kalibrering og juster "Forventet avling" eller/og juster "Jordas mineraliseringspotensial". 
b. Gå tilbake til hjemskjermen for å se om tildelingen er realistisk. Gjenta dette til tildelingen føles rimelig. 
3. MEN om det ikke er mulig å få rett nivå må du bruke den normale "N-gjødsling" eller "Målstyrt N-gjødsling" med en realistisk tildeling. 

Kjøre etter tildelningsfil / styrefil / bakgrunnskart

For å åpne styrefilen må du først være sikker på at "Arbeidskatalog" er installert i akkurat samme mappe som styrefilen. Så om styrefilen er på en USB-minnepenn må arbeidskatalogen settes på D:\ (om USB-minnet er i D: enheten).
Deretter kan du gå inn i "Velg jobb" og opprette en ny jobb. Om det finnes en styrefil i mappen kan du klikke på "Raster-kart" og velge et rasterkart. 

Dersom du ikke finner arbeidskatalogen betyr det at den ikke kan finne mappen som den skal lagre oppdraget i.

USB-minnepennen kan være skadet/ødelagt, dette skjer dessverre noen ganger. 

Versjon 4 - Under "Innstillinger" gå til "Generelle innstillinger" der du finner Arbeidskatalogen. 

Versjon 4 - Under Instillinger – System så finnes "Katalog" helt nederst. 
Om "Katalogen" er plassert på D:\ så forventer den en USB-minnepenn i D enheten. Sett inn en USB-minnepenn eller bytt til en annen enhet som du midlertidig kan lagre filene i. 

Alternativt kan du endre katalogen til C:\, så lagres log-filene på harddisken til terminalen. Dette finnes under "Instillinger" – "System".

Husk å endre katalogen igjen senere, slik at filene kommer til USB-minnepinnen neste gang.