Innovative løsninger og produkter av høy kvalitet

Innovative solutions and high quality products

Yara har over 100 års erfaring med produksjon av kjemikalier i Norge. Vi produserer, skiper og håndterer store mengder av en rekke produkter. Vi utnytter denne kompetansen til å gi våre norske kunder en trygg og pålitelig forsyning av en rekke kjemiske produkter.

Denne kunnskapen om nitrogenkjemi gjør at vi kontinuerlig kan utvikle innovative løsninger og produkter av høy kvalitet i fullstendig sikkerhet og respekt for miljøet.

Produktspesifikasjoner finnes også tilgjengelig. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Technical urea
Technical urea

Vi forplikter oss til pålitelige leveranser av nitrogenbasaerte kjemikalier

Våre fabrikker rundt i verden sørger for pålitelige leveranser av kvalitetsprodukter for å dekke våre kunders behov for urea, ammoniakkløsning og salpetersyre.