Innovative solutions and high quality products

Innovative løsninger og produkter av høy kvalitet

Yara har over 100 års erfaring med produksjon av kjemikalier i Norge. Vi produserer, skiper og håndterer store mengder av en rekke produkter. Vi utnytter denne kompetansen til å gi våre norske kunder en trygg og pålitelig forsyning av en rekke kjemiske produkter.

Yara har sterkt fokus på helse, miljø og sikkerhet for alle produktene vi leverer. Yara Norge AS, Industrial Products sitt kvalitetssystem er bygd opp og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004.

Produktspesifikasjoner finnes også tilgjengelig. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Technical urea
Technical urea

Vi forplikter oss til pålitelige leveranser av nitrogenbasaerte kjemikalier

Våre fabrikker rundt i verden sørger for pålitelige leveranser av kvalitetsprodukter for å dekke våre kunders behov for urea, ammoniakkløsning og salpetersyre.

Kalsiumklorid / veisalt til støvbinding og issmelte

Kalsiumklorid flakes er et miljøvennlig produkt med en høy aktiv konsentrasjon på 77 %. Produktet kan også leveres som løsning. Kalsiumklorid benyttes til støvbinding på grusveier, parkeringsplasser, anleggs- /byggeplasser, idrettsanlegg osv. Kalsiumklorid er også effektivt til issmelting så langt ned som til minus 25°C.

Kalsiumklorid inneholder ingen organiske komponenter og er i seg selv ufarlig. Produktet inneholder klorider som finnes naturlig i alle levende organismer. Klorider benyttes også som konserveringsmiddel i en rekke matvarer. Dosering av produktet er selvfølgelig viktig, både når det gjelder miljøpåvirkning og med tanke på en optimal effekt samt økonomi.

Kalsiumklorid tilbys i 1000 kilos storsekker og i 25 kilos sekker.