Yara er et sikkert valg som leverandør av salpetersyre

Yara er verdens ledende operatør innen ammoniakk, som blant annet brukes i produksjon av salpetersyre. Salpetersyre (HNO₃) produseres ved å oksidere ammoniakk på platinaduker, slik at det produseres nitrøse gasser som NO₂, som deretter absorberes i vann. Svak salpetersyre (53 til 69 %) produseres på denne måten. Salpetersyre er en klar, gulaktig væske med en skarp, stikkende lukt.

Yaras salpetersyre transporteres direkte til kundene med bil, båt eller jernbane. Vi overholder strenge regler gjennom hele forsyningskjeden for å sikre kvaliteten på salpetersyren.

Kristin Mögenburg
Kristin Mögenburg
Sales Manager

Leveransesikkerhet av Yaras salpetersyre

Vår posisjon som markedsleder med mange produksjonsenheter over hele verden gjør oss til den foretrukne partneren.

Våre viktigste produksjonsanlegg er:

Porsgrunn, Norge

 • ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

Ambès, Frankrike

 • Lav salpetersyreproduksjon og ammoniakklagring.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Montoir-de-Bretagne, Frankrike, Frankrike

 • Produksjon av salpetersyre, alkali.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Sluiskil, Nederland

 • Produksjon av ammoniakk og salpetersyre.
 • ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 22000- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Forsvarlig håndtering av salpetersyre: sikkerhet, miljø, kvalitet

En pålitelig partner for sikkerhet

Sikkerhet har hos oss høyeste prioritet. Lagringsfasiliteter for salpetersyre må planlegges i henhold til lokale krav og standarder. Med vår ekspertise på salpetersyre og nitrogenholdige produkter kan vi bistå med råd i forbindelse med planlegging og utforming av lagertank. Som en del av Yaras "Product Stewardship" inspiseres kundenes bulk-salpetersyremottak. Gjennom inspeksjoner og tilbakemeldinger samarbeider vi med våre kunder for å forbedre sikkerheten og minimere risiko i forbindelse med lossing av farlige materialer.

Salpetersyre, kvalitet teller

Våre salpetersyrefabrikker er sertifiserte i henhold til ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 og ISO 45001: 2018. For våre kunder betyr dette en garanti for kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Vår grundige kjennskap til hele forsyningskjeden gjør at vi kan garantere kvaliteten.

Når salpetersyren er levert til kundenes anlegg, er det veldig viktig at sikkerhetsinstruksjoner for håndtering og bruk respekteres og følges nøye.

Industrielle bruksområder for salpetersyre

Salpetersyre brukes i mange industrielle applikasjoner på grunn av de oksiderende og etsende egenskapene. Noen aktuelle bruksområder er:

 • Produksjon av nitrogenprodukter hovedsakelig for gjødsling
 • Adipinsyre, et kjemisk mellomprodukt som brukes til å fremstille nylon 6,6. Nylon 6,6 brukes for eksempel i produksjon av kunstige fibre, nylontråder og plastdeler for biler
 • Polyuretaner (MDI og TDI): isolasjon, skum, maling og overflateforseglinger
 • Nitrocellulose: lakk og maling, blekk og sprengstoff for sivilt bruk
 • Spesialisert kjemi: mange ulike nitreringsreaksjoner
 • Rengjøringsmiddel for næringsmiddel- og meieriindustri. Salpetersyre fjerner faste avleiringer i utstyret.
 • Overflatebehandling og utvinning i metallindustrien

Produktspesifikasjoner sendes gjerne på forespørsel.