Ammoniakk & ammoniakkløsning


Pålitelighet og sikkerhet

Ammoniakk (NH₃) har spilt en sentral rolle i Yaras aktiviteter i over 100 år. Ammoniakk er et viktig molekyl i produksjonen av derivater (nitrogenkjemi). I dag produseres ammoniakk hovedsaklig fra nitrogen i atmosfæren, vanndamp og naturgass. Yara har lang og anerkjent erfaring med produksjon og håndtering av både ammoniakk og ammoniakkløsning.

 

Kristin Mögenburg
Kristin Mögenburg
Sales Manager

Yaras pålitelighet som leverandør av ammoniakk og ammoniakkløsning

Ammoniakk – fabrikkene våre i Europa

Vår posisjon som markedsleder med mange produksjons- og lagerenheter gjør oss til den foretrukne partneren. Yara kan imøtekomme de mest krevende ammoniakkbehov.

Hovedanleggene våre er:

Porsgrunn, Norge

 • ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 fabrikk

Le Havre, Frankrike

 • Produksjon av ammoniakk, alkali.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert.

Ambès, Frankrike

 • Lav salpetersyreproduksjon og ammoniakklagring.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Tertre, Belgia

 • Produksjon av ammoniakk, svak salpetersyre og konsentrert salpetersyre.
 • ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001 fabrikk.

Sluiskil, Nederland

 • Produksjon av ammoniakk og salpetersyre.
 • ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 22000- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Brunsbüttel, Tyskland

 • Ammoniakk produksjon.
 • ISO 9001, ISO 50001- og ISO 45001-sertifisert fabrikk.

Ferrara, Italia

 • Ammoniakk produksjon.
 • ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

Yara er et sikkert valg for leveranser av ammoniakk og ammoniakkløsning.

En pålitelig partner innen sikkerhet

Sikkerhet er i sentrum for aktivitetene våre.

Yara har, med bakgrunn i sin erfaring og kunnskap vedrørende sikkerhet, utviklet et verktøy vi kaller Product Stewardship. Dette innebærer at vi har som mål å forebygge og minimalisere risiko i alle ledd av forsyningskjeden samt at fokuset på sikkerhet er i henhold til de høyeste standarder. 

Som del av Product Stewardship inspiserer Yara kundenes lossefasiliteter og lagringstanker. Samarbeid med våre kunder ved denne type inspeksjoner er med på å forbedre sikkerheten ved lossing av farlig gods.

Yaras ammoniakk/ammoniakkløsning

Ammoniakkfabrikkene våre er sertifiserte for ISO 9001: 2015 og dessuten ISO 14001: 2015 og ISO 45001: 2018. For deg betyr dette en garanti for kvalitet og kontinuerlig forbedring.

Vår grundige kjennskap til ammoniakkforsyningskjeden gjør at vi kan garantere kvaliteten.

Når ammoniakk/ammoniakkløsning er losset på tank, er det avgjørende at sikkerhetsinstruksene ved håndtering, lagring og bruk overholdes.

Industrielle bruksområder for ammoniakk

De fysiokjemiske egenskapene til ammoniakk gjør den svært nyttig i mange industrier. Hovedbruken er i nitrogengjødselindustrien, og det forklarer Yaras sterke nærvær på dette området. Ammoniakk er imidlertid et basismateriale i mange produkter som omgir oss i hverdagen.

Yara har et sterkt nærvær i industrimarkeder som bruker ammoniakk og støtter kundene sine daglig ved å imøtekomme deres spesifikke behov. Yara kan tilby:

 • Vannfri ammoniakk
 • 15–25% ammoniakkløsning

Ulike anvendelser for ammoniakk/ammoniakkløsning:

 • Akrylnitril – middel i produksjonen av polymerer som brukes til fremstilling av plastmaterialer (ABS), hovedsaklig for bil- og tekstilindustrien
 • Adiponitril – kjemisk middel for nylon 6,6, for eksempel kunstige fibre, nylontråder og plastdeler for biler (kollisjonsputer, dekk)
 • Aminer – ett av de mest utbredte bruksområdene for ammoniakk, bruksområder i flere sektorer, inkludert kosmetikkindustrien, den farmasøytiske sektoren og produksjonen av vaskemidler.
 • Aminosyrer – dyreernæring
 • Kaprolaktam – middel som brukes til fremstilling av plast (inkludert nylon), polyuretan, kunstharpiks og maling
 • Metylmetakrylat – brukes i elektronikk, byggematerialer, bilproduksjon

Ammoniakkløsning er et middel som brukes til reduksjon av nitrogenoksidutslipp.

Ammoniakkløsning brukes i omfattende grad til reduksjon av NOx (nitrogenoksider). Yara er ledende på kontroll av NOx ved hjelp av Selective Non-Catalytic Reduction med mer enn 200 systemer installert hos våre kunder verden over. Det er en velprøvd og kostnadseffektiv teknologi. Du finner mer informasjon om ammoniakkløsning og NOx-kontroll på nettstedet vårt for NOx-reduksjon.

Oppbevaring og transport

Ammoniakk

Ammoniakk opptrer i form av flytende gass som må opprettholdes ved - 33 °C ved atmosfærisk trykk. Transport av ammoniakk krever spesielle, trykkbestandige tanker, og i henhold til lokal lovgivning kan dette være:

 • Tankbiler
 • Tankvogner
 • Lektere
 • Skip

Ammoniakkløsning

Når ammoniakk i form av gass løses opp i vann, forblir det under trykk med dampgasser. Det er derfor nødvendig å bruke spesielle tanker som er trykkbestandige og som overholder det lokale lovverket. Produktet kan sendes i:

 • Tankbil

 

Vårt yrke er å møte kundenes etterspørsel etter bulkleveranser med vogner eller fulle tankbiler utelukkende. Selvfølgelig er våre produkter tilgjengelige i spesifikk emballasje fra våre distributører.