Ammoniakk


Pålitelighet og sikkerhet

Ammoniakk (NH₃) har spilt en sentral rolle i Yaras aktiviteter i over 100 år. Ammoniakk er et viktig molekyl i produksjonen av derivater (nitrogenkjemi). I dag produseres ammoniakk hovedsaklig fra nitrogen i atmosfæren, vanndamp og naturgass. Yara er verdens fremste aktør.

Kristin Mögenburg
Kristin Mögenburg
Sales Manager

Yaras pålitelighet som leverandør av ammoniakk og ammoniakkløsning

Ammoniakk – fabrikkene våre i Europa

Vår posisjon som markedsleder med mange produksjons- og lagerenheter gjør oss til den foretrukne partneren. Yara kan imøtekomme de mest krevende ammoniakkbehov.

Hovedanleggene våre er:

Porsgrunn, Norge

 • ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS-sertifisert fabrikk

Le Havre, Frankrike

 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001-sertifisert.

Pardies, Frankrike

 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS-sertifisert fabrikk.

Ambès, Frankrike

 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS 18001-sertifisert fabrikk.

Tertre, Belgia

 • ISO 9001-, ISO 14001- og OHSAS-sertifisert fabrikk.

Sluiskil, Nederland

 • ISO 9001-, ISO 14001-, ISO 22000- og OHSAS 18001-sertifisert fabrikk.

Brunsbüttel, Tyskland

 • ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert fabrikk.

Ferrara, Italia

 • ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

Yara er et sikkert valg for leveranser av ammoniakk og ammoniakkløsning.

Yara er verdens største aktør innen ammoniakk og ammoniakkløsning. Ammoniakk produseres fra nitrogen i atmosfæren, fra vanndamp og fra naturgass.

En pålitelig partner innen sikkerhet

Sikkerhet er i sentrum for aktivitetene våre. Yara har, med bakgrunn i sin erfaring og kunnskap vedrørende sikkerhet, utviklet et verktøy vi kaller Product Stewardship. Dette innebærer at vi har som mål å forebygge og minimalisere risiko i alle ledd av forsyningskjeden samt at fokuset på sikkerhet er i henhold til de høyeste standarder. Ammoniakk er en flytende gass som må holdes under –33°C ved atmosfærisk trykk. Det kreves spesielle trykkresistente tanker for å transportere ammoniakk og ammoniakkløsning. Transportene utføres i henhold til regelverk og aktuelle transportmidler er tankbil eller båt.

Som del av Product Stewardship inspiserer Yara kundenes lossefasiliteter og lagringstanker. Samarbeid med våre kunder ved denne type inspeksjoner er med på å forbedre sikkerheten ved lossing av farlig gods.

Yaras ammoniakk/ammoniakkløsning

Ammoniakkfabrikkene våre er sertifiserte for ISO 9001: 2008 og dessuten ISO 14001: 2004 og OHSAS 18001: 2007. For deg betyr dette en garanti for kvalitet og kontinuerlig forbedring. Fordi Yaras ammoniakk produseres fra naturgass, er den svært ren. Vår grundige kjennskap til ammoniakkforsyningskjeden gjør at vi kan garantere kvaliteten. Når ammoniakk/ammoniakkløsning er losset på tank, er det avgjørende at sikkerhetsinstruksene ved håndtering, lagring og bruk overholdes.

Industrielle bruksområder for ammoniakk

De fysiokjemiske egenskapene til ammoniakk gjør den svært nyttig i mange industrier. Hovedbruken er i nitrogengjødselindustrien, og det forklarer Yaras sterke nærvær på dette området. Ammoniakk er imidlertid et basismateriale i mange produkter som omgir oss i hverdagen.

Yara har et sterkt nærvær i industrimarkeder som bruker ammoniakk og støtter kundene sine daglig ved å imøtekomme deres spesifikke behov. Yara kan tilby:

 • Vannfri ammoniakk
 • 15–25% ammoniakkløsning

Ulike anvendelser for ammoniakk/ammoniakkløsning:

 • Akrylnitril – middel i produksjonen av polymerer som brukes til fremstilling av plastmaterialer (ABS), hovedsaklig for bil- og tekstilindustrien
 • Adiponitril – kjemisk middel for nylon 6,6, for eksempel kunstige fibre, nylontråder og plastdeler for biler (kollisjonsputer, dekk)
 • Aminer – ett av de mest utbredte bruksområdene for ammoniakk, bruksområder i flere sektorer, inkludert kosmetikkindustrien, den farmasøytiske sektoren og produksjonen av vaskemidler.
 • Aminosyrer – dyreernæring
 • Kaprolaktam – middel som brukes til fremstilling av plast (inkludert nylon), polyuretan, kunstharpiks og maling
 • Metylmetakrylat – brukes i elektronikk, byggematerialer, bilproduksjon

Ammoniakkløsning er et middel som brukes til reduksjon av nitrogenoksidutslipp.

Ammoniakkløsning brukes i omfattende grad til reduksjon av NOx (nitrogenoksider). Yara er ledende på kontroll av NOx ved hjelp av Selective Non-Catalytic Reduction med mer enn 200 systemer installert hos våre kunder verden over. Det er en velprøvd og kostnadseffektiv teknologi. Du finner mer informasjon om ammoniakkløsning og NOx-kontroll på nettstedet vårt for NOx-reduksjon.