Forebyggende behandling av lukt og H₂S

intro

Hydrogensulfid, eller H₂S, er en toksisk gass som ofte finnes i avløpsvann, avløpsrenseanlegg og renseanlegg for industrispillvann. Den utvikles i avløpsvannet på grunn av biologisk aktivitet i avløpsvannet. 

Det finnes flere behandlingsmetoder for å bekjempe luktproblemer i forbindelse med hydrogensulfid. YaraNutriox™ forebygger problemet, mens flere andre metoder kun maskerer lukten. YaraNutriox er en naturlig prosess utviklet av Yara siden slutten av 1980-tallet. Konseptet benyttes av kommuner på hundrevis av steder med hydrogensulfidproblemer. 

YaraNutriox er et konsept som forebygger dannelsen av hydrogensulfid og problemene den forårsaker. YaraNutriox tar seg av kilden til problemet og sprøyter automatisk inn nøyaktige mengder med spesifikke næringsstoffer hvor og når det er behov i avløpssystemer eller avløpsrenseanlegg. Ved hjelp av kompleks modellerings- og doseringsutstyr sikrer det optimal innsprøytningsmengde for å eliminere klager på vond lukt fra nærmiljøet. Det forebygger også risikoen for at de ansatte eller publikum eksponeres for denne svært toksiske gassen. 

H₂S betraktes som en toksisk gass av EU siden 2010. Gassen er dødelig hvis konsentrasjonene blir for høy (> 1000 ppm). Den oppdages normalt av den karakteristiske lukten av "råtne egg". Over en viss konsentrasjon bedøver hydrogensulfid imidlertid luktenerven slik at lukten ikke kan oppdages. Derfor er forebyggende tiltak, som Yaras YaraNutriox så viktige.

Hva minner lukten om?

what do you smell?

Lukter det råttent egg? Da er det høy sannsynlighet for at årsaken er hydrogensulfid.

Lær mer

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her