H₂S på et renseanlegg for avløpsvann

Hvis du mottar klager på vond lukt fra nærmiljøet rundt anlegget på grunn av HS-utslipp, må du iverksette en løsning for å fjerne HS, men også for å forhindre at den dannes på nytt, enten problemet er i kloakken eller avløpssystemet.

Yaras YaraNutriox er en forebyggende løsning mot HS og luktplagene den medfører. Denne løsningen omfatter et komplett sett av tjenester:

  • Diagnose på anlegget for å finne kilden til hydrogensulfiden
  • Forebyggende behandling
  • Overvåking av dosering

Dynamisk YaraNutriox-dosering gjør at anlegg med HS-problemer kan eliminere lukten og forhindrer at arbeiderne på renseanlegg for avløpsvann eksponeres for denne toksiske gassen. Spesielt utviklet doseringsutstyr reagerer på den spesifikke vanngjennomstrømningen og andre egenskaper på avløpsnettet for å oppnå optimalt dosering.

Til forskjell fra en del andre behandlingsmetoder har kontrollert dosering av YaraNutriox ingen negativ innvirkning på renseprosessen for avløpsvannet, og YaraNutriox kan også bekjempe den korroderende virkningen til hydrogensulfid.

Yara har utviklet YaraNutriox, en prosess som forhindrer septiske forhold, som forårsakes av mangel på oksygen i kloakkrør og på renseanlegg for avløpsvann. YaraNutriox er en blanding av nitrater som er spesielt utviklet av Yara, med dokumenterte resultater fra bekjempelse av den korroderende virkningen til hydrogensulfid i hundrevis av avløpssystemer rundt om i verden. Byer og steder over hele verden, som York, Paris, Köln og Montreal, benytter YaraNutriox som behandlingsmetode mot HS.

YaraNutriox referanse: Over 600 anlegg i Storbritannia og Irland, over 2000 i Europa og resten av verden.

Korrosjonskontroll

En av egenskapene til hydrogensulfid er at den korroderer strukturer i kloakksystemer og renseanlegg for avløpsvann. Den angriper betong, kobber, jern og sølv. I den varme og fuktige atmosfæren i en avløpsvannet blir hydrogensulfid oksidert til svovelsyre av Thiobacillus-bakterien (gram-negativ) på veggene av røret. Svovelsyren er korroderende og angriper infrastrukturen til renseanlegg for avløpsvann og kloakk. Korrosjonen går særlig ut over de nedsenkede delene av strukturer i kloakksystemer og renseanlegg for avløpsvann.

H₂S som skyldes disse forholdene, forringer gradvis røret til det faktisk kollapser. Den korroderende effekten vil avhenge av de septiske forholdene og hvor effektiv en eventuell behandling mot H₂S på avløpsnettet er. Ved å forebygge H₂S med YaraNutriox bekjemper du også korrosjon som forhindrer at rør kollapser.

Effektiv bekjempelse av korrosjon og H₂S

Den korroderende virkningen til H₂S kan begrenses ved hjelp av tiltak på renseanlegget eller i avløpssystemet.

Forebyggende behandling tilpasset behovene dine

Etter kartlegging på anlegget anbefaler Yara en behandling som er tilpasset din situasjon. Optimal dosering. Ekspertene våre tilbyr tjenester som kartlegging, tester, rettledning for doseringsstrategi, nettbasert telemetri (for å kontrollere optimal dosering fra skrivebordet) og doseringsutstyr.

Beskytt de ansatte mot H₂S 

I løpet av arbeidsdagen kan operatører og andre arbeidere på avløpsrenseanlegget potensielt bli eksponert for de skadelige virkningene hydrogensulfid har på helsen. Siden 2010 har EU betegnet H₂S som en toksisk gass, og den ble underlagt av lover og forskrifter om eksponeringsgrenser. I følge regelverket er det lederens ansvar å beskytte dem.

 En toksisk gass En eksplosic gass Uforutsigbar
Hydrogensulfid er en gift med et bredt spektrum. Den angriper og lammer nervesystemet samt at den forhindrer celleånding. Ved høye konsentrasjoner er én enkelt innånding dødelig. H₂S er svært brennbar. Den danner eksplosive blandinger med luft. Kontakt med oksiderende produkter kan være en kilde til brann og eksplosjon. H₂S er lumsk. Den er tyngre enn luft og samles opp nederst i hulrom. Den danner lommer i stillestående avløpsvann og kan slippe ut dødelige mengder gass når avløpsvannet er i bevegelse eller pumpes gjennom ledningsnettet. Den lammer luktenerven og forhindrer dermed kroppens naturlige forsvar.

Farene med H₂S

I tillegg til den vonde lukten fremkaller H₂S i høyere konsentrasjoner irritasjon av slimhinner og luftveier, og ved svært høye nivåer på begrensede områder er den spesielt toksisk. Medarbeidere i vannforsyningsselskaper som arbeider i et lukket miljø, er spesielt utsatte for denne alvorlige faren. Det er lederens ansvar å beskytte kloakkarbeidere mot farene med H₂S.

Se ulike nivåene av H₂S-fare

YaraNutriox brukes i hundrevis av byer og steder

YaraNutriox er en næringsstoffløsning basert på ulike nitratsalter – den fungerer som en biologisk reaktor. YaraNutriox sikrer balansen i bakteriefloraen i kloakksystemet og ledningsnettet samt at den forhindrer dannelsen av H₂S. Denne prosessen er spesielt utviklet av Yara takket være kunnskapen vår om nitrater og aktive næringsstoffer. Dette er en naturlig prosess som behandler kilden til problemet og forebygger hydrogensulfid og den medfølgende lukten.

Vi anbefaler å dosere YaraNutriox:

  • automatisk
  • der og når det trengs
  • i riktig mengde

YaraNutriox gjør det mulig for anlegget som har utfordringer med et luktproblem forårsaket av H₂S å bare behandle det som er nødvendig. I tillegg til å forhindre klager fra nærmiljøet på lukt, minimerer den også risikoen for at ansatte blir utsatt for denne svært toksiske gassen.

Optimal dosering av YaraNutriox eliminere luktproblemer medført av H₂S og forhindrer at arbeidere på renseanlegget for avløpsvann eksponeres for den toksiske gassen. Spesielt utviklet doseringsutstyr reagerer på den spesifikke vanngjennomstrømningen og andre faktorer på nettverket for å oppnå optimal dosering.

Detaljert oversikt av hva vi kan tilby

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her