Våre doseringsenheter

Styringsenheten beregner optimal mengde dosert til rett tid for å oppnå resultatet kunden ønsker. Vi skreddersyr beste mulige løsning for å oppnå det resultatet du ønsker.

Optimaliser forsyningen samtidig som du kontinuerlig forebygger H2S

Hovedmålet med den forebyggende tilnærmingen mot H2S er å fastslå den nøyaktige mengden av produkt du trenger for å forhindre utslipp av hydrogensulfid. Dannelsen av H2S varierer kontinuerlig avhengig av blant annet mengden, konsentrasjonen og temperaturen i avløpsvannet i kloakksystemet eller renseanlegget. Det er avgjørende at du justerer doseringen av YaraNutriox mot hydrogensulfid, med innsprøytning av en bestemt dose til enhver tid. På denne måten blir doseringen kontinuerlig optimalisert.

Et utvalg av doseringsenheter for å forebygge H2S

Yara har utviklet et utvalg av YaraNutriox-doseringsenheter mot H2S. Oppgaven deres er å bestemme hvor mye produkt som er nødvendig å dosere til enhver tid. Disse doseringsenhetene bruker en dynamisk modell som tar hensyn til variasjoner i parametrene som påvirker danningen av hydrogensulfid.

Resultatet er at mengden produkt som doseres, blir fullstendig oppbrukt, uten at noe går til spille og negativ innvirkning på avfallsbehandlingsprosessen. Dette gjør det mulig å forebygge H2S fullstendig.

Yara tilbyr et bredt utvalg av doseringsenheter. Kontakt oss, så hjelper vi deg med å velge den som passer best for dine behov mot hydrogensulfid.