H₂S i industri

Hydrogen sulphide

Klager på lukt? Du må reagere!

Mange industrianlegg kan potensielt slippe ut hydrogensulfid fra produksjonsprosessen eller renseanlegg. Dette fører til klager fra naboene rundt anlegget på grunn av luktplager.

I tillegg er de ansatte på anlegget utsatt for en lumsk fare fordi H₂S er en toksisk gass.

Bekjemp H₂S: Hundrevis av industrianlegg bruker allerede YaraNutriox

Yara har allerede hjulpet mange industrianlegg i Europa og rundt om i verden med å bekjempe H₂S. Yara har utviklet et forebyggende konsept, YaraNutriox, som inneholder nitrater med en forebyggende og varig virkning.

YaraNutriox: Komplett konsept, dokumenterte resultater, lavest mulige kostnader i kampen mot H₂S

 • Kontroller doseringen YaraNutriox samtidig som du forhindrer utslipp av H₂S: Vi kan installere verktøy på anlegget ditt som gir deg kontroll over forbruket av produkter som forebygger H₂S
 • Du har alle elementene tilgjengelig for å kontrollere dosering av produkt og kontrollere, i sanntid, hvor effektiv behandlingen mot hydrogensulfid er.
 • Du kan justere doseringen eksternt og kun forbruke det du virkelig trenger.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her 

Cellulose- og papirfabrikker

Papirfabrikker skaper noen ganger vonde lukter som går direkte utover nærmiljøet. Dette luktproblemet skyldes ofte utslipp av H₂S fra de interne effluentsystemene til fabrikken. Det kommer også fra lukter som produseres av bakterier som vokser i returvannet. Kraftmasseproduksjon krever behandling av slam og effluent før de kan slippes ut fra fabrikken. Cellulose- og papirindustrien produserer en betydelig mengde varm effluent med høy andel organisk materiale, som skaper et ideelt miljø for bakterievekst. Slammet og effluentene på en cellulose- og papirfabrikk kan slippe ut H₂S, som er en kilde til klager på lukt fra nærmiljøer rundt fabrikkene.

Mange papirfabrikker behandler H2S med YaraNutriox

Siden 1991 har Yara brukt YaraNutriox, selskapets forebyggende prosess mot H2S, til å hjelpe mange cellulose- og papirfabrikker i Europa og over hele verden med å bekjempe utslippene av hydrogensulfid og merkaptaner. Biologisk behandling med YaraNutriox bekjemper H₂S for å forhindre utslipp av illeluktende gasser.

Merkaptaner: en rask og sikker løsning

For å unngå illeluktende gasser på renseanlegg for avløpsvann og slamavvanningsanlegg tilbyr Yara EcoNOx®, en rask og effektiv behandlingsløsning mot H₂S og merkaptaner. EcoNOx er et kraftig oksidasjonsmiddel. De aktive ingrediensene er allerede i bruk med gode resultater i miljørelaterte bruksområder, som drikkevann, overflatevann og behandling av jordsmonn. EcoNOx forbedrer effektiviteten til flokkulanter for slamavvanning. Det kan også felle ut tungmetaller og nøytralisere andre stoffer, som fenoler.

Hvordan motvirker EcoNOx merkaptaner?

Denne behandlingen mot H₂S og lukt på cellulose- og papirfabrikker dekker:

 • Anleggets ledningsnett for slam
 • Flokkuleringstankene
 • Filterpressene
 • Oppbevaringstanker for slam

Lær mer om EcoNOx for behandling av merkaptaner på cellulose- og papirfabrikker

H₂S er mer enn et luktproblem

Det er også en toksisk gass som de ansatte på anlegget må beskyttes mot.

Optimaliser forbruket av produkter mot H₂S

Kostnaden til denne løsningen er avhengig av hvor komplekst problemet på anlegget ditt er. Teknikerne våre vil utforme løsninger som er skreddersydd problemet ditt. Disse løsningene omfatter verktøy for å kontrollere dosering av produkt og verifisere, i sanntid, hvor effektiv behandlingen mot hydrogensulfid og merkaptaner er. Så kan du justere doseringen eksternt og kun forbruke den mengde produkt du virkelig trenger.

Luktproblemer og næringsmiddelindustrien: H₂S kan være årsaken til den vonde lukten.

De fleste næringsmiddelindustrier produserer avløpsvann med høyt innhold av biologisk nedbrytbart organisk materiale. Lukt forårsaket av avløpsvann er et av de mange aktuelle miljøproblemene som involverer næringsmiddelindustrien. Hydrogensulfid og merkaptaner fører til lukt, spesielt på industrianlegg som:

 • slakterier
 • fabrikk for matproduksjon
 • fabrikk for drikkevareproduksjon

Lukten sprer seg til nærmiljøet i umiddelbar nærhet. Luktplagen kan skyldes utslipp av hydrogensulfid (H₂S). For slakterier og anlegg som produserer mat i hermetikkbokser og ferdigmåltider, kan avløpsvannet være grunnen til at de trenger behandling mot H₂S og lukt.

Mange mat- og drikkevarefabrikker benytter YaraNutriox-konseptet som behandlingsmetode for H₂S

Siden 1991 har Yara brukt YaraNutriox, selskapets forebyggende konsept mot H₂S, til å hjelpe mange mat- og drikkevarefabrikker i Europa og resten av verden med å bekjempe utslippene av hydrogensulfid. YaraNutriox er en biologisk behandling som bekjemper H₂S og forhindrer utslipp av denne illeluktende gassen.

H₂S er mer enn et luktproblem

Det er også en toksisk gass som de ansatte på anlegget må beskyttes mot.

Optimaliser forbruket av produkter mot H₂S

Kostnaden til denne løsningen er avhengig av hvor komplekst problemet på anlegget ditt er. Teknikerne våre vil utforme løsninger som er skreddersydd for å løse problemet ditt. Disse løsningene omfatter verktøy for å kontrollere dosering av produkt og verifisere, i sanntid, hvor effektiv behandlingen mot hydrogensulfid og merkaptaner er. Slik at du kan endre doseringen eksternt og kun bruke eksakt mengde produkt du virkelig trenger.

Rester fra vinproduksjon etter naturlig fordampning er utbredt, spesielt i Middelhavsområdet. Lukt fra naturlige fordampningsdammer kan bli svært ubehagelig, i tillegg blir nærmiljøet utsatt for luktproblemer som resultat av H₂S. På grunn av mangelen på oksygen i disse dammene utvikles det hydrogensulfid gjennom mikrobiell aktivitet. Behandlinger av H₂S har liten virkning.

I 2007 utviklet Yara en forebyggende prosess med INRA som kalles WiNOx – den tilfører dammen nitrater. Doseringsmengde avhenger av mengde gjennomstrømningsmengden og størrelse på bassenget. Denne forebyggende behandlingen forhindrer at det dannes illeluktende forbindelser. Det løser problemet med hydrogensulfid og luktplager ved kilden.

WiNOx fikk en utmerkelse på SITEVI-arrangementet i 2007.

H₂S og raffinerier

Lukt på raffinerier

Hydrogensulfid er en plagsom lukt som kan oppstå på oljeraffinerier, spesielt rundt:

 • Lagertanker på terminaler
 • Separasjon av sjøvann
 • Vannballast
 • Vanntanker for brannslukking

Behandle H₂S på raffinerier med PetroCare

Yara har siden 1991 hjulpet flere raffinerier med å bekjempe utslipp av hydrogensulfid med sin forebyggende prosess mot H2S, PetroCare, som er spesielt utviklet for petroleumsaktiviteter. Biologisk behandling med PetroCare bekjemper H2S for å forhindre utslipp av denne illeluktende gassen. PetroCare brukes på oljefelter, både på land og offshore.

Du finner mer informasjon på vår hjemmeside om redusere forsuringsprosessen i tanker.

Hold driftskostnadene mot H₂S under kontroll: Velg PetroCare

Kostnaden til denne løsningen er avhengig av hvor komplekst problemet på anlegget ditt er. Teknikerne våre vil utforme løsninger som er skreddersydd for problemet ditt. Dette omfatter verktøy for å kontrollere dosering av produkt og verifisere, i sannti, d hvor effektiv behandlingen mot hydrogensulfid og merkaptaner er. Slik at du kan justere doseringen eksternt og dermed kun forbruke så mye produkt som er nødvendig.