Forebygge lukt og H₂S

Forhindre lukt med optimal dosering

Yara har utviklet en behandlingsmetode for å forhindre HS og luktforurensning. Denne behandlingen leveres sammen med en komplett tjeneste, som omfatter:

  • Diagnose på anlegget for å finne kilden til lukten forårsaket av hydrogensulfidlukten
  • Forebyggende behandling
  • Overvåking av dosering

Den dynamiske doseringsmodellen betyr at du bare bruker produktmengden som er nødvendig for å eliminere lukten og risikoen for at ansatte eksponeres for toksisk gass i det bestemte avløpsnettet.

Til forskjell fra noen andre behandlingsmetoder og produkter er ikke denne metoden farlig å bruke og har den ekstra fordelen at det forhindrer den korroderende virkningen til hydrogensulfid.

H₂S kan kontrolleres på forskjellige måter:

Etterbehandling av H₂S Forebygging av H₂S
  • Jernklorid eller jernsulfat fjerner H₂S etter at det dannes i kloakken eller renseanlegget.
  • Disse produktene er klassifisert som farlige og har korroderende virkning
  • Virkningen er tidsbegrenset: De behandler kun hydrogensulfid som allerede er dannet, og reagerer med sulfiden slik at det dannes en utfelling eller slam
  • Innsatsproduktet er basert på nitratsalter
  • Biologisk behandling som er harmløs for miljø og de som håndterer produktet
  • Styringsenhet som til enhver tid sørger for at det doseres korrekt mengde til rett tid . Dette forhindrer at H₂S gass og andre luktkomponenter dannes.
  • Mulighet til å overvåke, justere parametere og hente ut rapporter fra både styringsenhet og vår H₂S gass logger der du befinner deg med PC, nettbrett eller mobil.

Yara utviklet og patenterte denne løsningen på 1990-tallet som en behandling av hydrogensulfid over tid. Siden da er det brukt i hundrevis av byer og steder i Europa og over hele verden. Metoden består av en nitratløsning som har en forebyggende og bærekraftig virkning. Det forebygger danning av hydrogensulfid gass på en naturlig måte og bekjemper septisitet i kloakknettverk på renseanlegget for behandling av avløpsvann og industrielle avløpsanlegg.

 Trenger du å komme i kontakt med oss?

Finn kontakter her