Porsgrunn Fabrikker ligger på Herøya ved Porsgrunn

Bilde av fabrikkene på Herøya - norges største industriområde

Fabrikkområdet dekker et areal på 1,5 kvadratkilometer og er Norges største industriområde.

Yaras anlegg på Herøya er et integrert produksjonssystem for nitrogenbaserte produkter, og har Europas og Yaras største produksjonskapasitet for NPK kompleksgjødsel basert på nitrofosfatmetoden.

Global leverandør av plantenæring og industrielle løsninger

Bilde av stolt ansatt på fullgjødelfabrikken på Herøya

Fabrikkene på Herøya produserer et bredt sortiment av NPK og KS, utviklet for å møte kravene til gjødsling av vekster under varierende klimatiske forhold og på forskjellige jordsmonn. Omkring 75% av produksjonen på Herøya går til oversjøiske markeder, hovedsaklig i Asia, USA og Sør-Amerika. Resten selges til forskjellige europeiske markeder. 

Ammoniakk-, salpetersyre- og gjødselfabrikkene produserer også en bredt spekter av gasser og kjemikalier til industribruk. 

Store lagre og en effektiv havn for lasting og lossing av bulkvare

Tre sekkeanlegg muliggjør pakking av storsekk (NPK og CN), og småsekk på paller (CN). De sekkete produktene lastes på båter, lastebiler eller i containere. 

Store mengder råvarer i bulk er nødvendige for å kunne produsere et så stort sortiment i Porsgrunn, noe som gjør at havnen på Herøya er en av de største i Norge. 

Data om Yara Porsgrunn

2115000 tonn

NPK i året

23800

containere shippes i året

520

ansatte