Velkommen til Yara Porsgrunns leverandørportal!

Entreprenører og leverandører som arbeider for Yara er viktige bidragsytere til Yaras suksess. Vårt mål er å utvikle relasjoner til forretningspartnere som deler våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar.

På denne siden finner du all relevant informasjon du trenger som leverandør ved Yara Porsgrunn. 

Welcome to Yara Porsgrunn's supplier portal!

Contractors and suppliers working for Yara are important contributors to Yara's success. Our goal is to develop relationships with business partners who share our values and our standards of HSE, ethics and corporate social responsibility.

On this page you will find all the relevant information you need as a supplier at Yara Porsgrunn.

Elektronisk arbeidstillatelse (EWP)

Yara Porsgrunn har implementert Enablon sitt elektroniske arbeidstillatelsessystem kalt "Control of Work". Ta kontakt med din kontaktperson i Yara for å få tilgang til systemet.

Innkjøpsbetingelser / Conditions of purchase

Yaras innkjøpsbetingelser gjelder for alle Yara Porsgrunn sine innkjøp av varer og tjenester. Eventuelle avvik fra denne må avtales spesielt mellom Yara Porsgrunn og leverandøren.

Yara's conditions of purchase apply to all Yara Porsgrunn's procurement of goods and services. Any deviations from this must be specifically agreed between Yara Porsgrunn and the supplier.

Last ned Yaras Generelle Innkjøpsbetingelser på yara.com (kun på engelsk) / Download Yara's General Conditions of Purchase on yara.com (only in English)

Code of conduct for forretningspartnere / Code of conduct for business partners

Vi forventer at alle våre forretningspartnere overholder alle relevante lover og forskrifter, samt etiske retningslinjer for Yaras forretningspartnere. Dette betyr at Yaras forretningspartnere må utføre sin virksomhet på linje med internasjonalt anerkjente og godkjente standarder når det gjelder viktige områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, bærekraft, forretningsetikk og etterlevelse.

We expect all of our Business Partners to comply with all relevant laws and regulations, as well as the Code of Conduct for Yara's Business Partners. This means Yara's Business Partners have to conduct their business in line with internationally recognized and endorsed standards in key areas such as human rights, labor conditions, sustainability, business ethics, and compliance. 

Les "Code of Conduct for business partners" på yara.com / Read "Code of Conduct for business partners" on yara.com

Kontakt oss / Contact us

Ved spørsmål og andre henvendelser, vennligst ta kontakt med oss. / For questions and other inquiries, please contact us.
Three operators overlooking Yara Porsgrunn
Three operators overlooking Yara Porsgrunn
Terje Nilsen
HMSK Manager

Porsgrunn, Norway

Mobilnummer
Steinar Bjelland
Procurement Manager

Porsgrunn, Norway

Mobilnummer