Jernmangel forverret av

  • Høy pH
  • Vannmettet jord
  • Kalkrike jordarter
  • Høye verdier av kobber, mangan eller zink i jord

Jern er viktig for

  • Essensielt for fotosyntesen og metabolismen
  • Viktig for tidlig bladutvikling, vekst og utvikling