Sinkmangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord med høy pH
  • Jord med høy fosforstatus
  • Jord som gjødsles sterkt med fosfor
  • Kalde og våte forhold

Sink er viktig for

  • Gir friskt, grønt potetris
  • Fremmer avling og kvalitet