YaraVita ZINTRAC

YaraVita ZINTRAC

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot sinkmangel ved sprøyting på bladverket i jord- og hagebruksvekster.

Innhold:
40% sink på vektbasis, tilsvarende 700 g Zn per liter

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.
Eple

Frukt: 100 ml i 20-100 l vann/daa ved knoppsprett, gjenta ved kronbladfall. Unngå behandling i blomstringen. På korkrust-svake sorter utsettes behandling til 6 uker etter kronbladfall. Hostbehandling etter hosting, senest 2-3 uker for bladfall.

Gulrøtter

Gulrot: 100 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen etter 10-14 dager. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 50-100 ml i 20 l vann/daa fra 2-bladstadiet til 1. leddknute synlig (Zadok's 12-31). Ved moderat til sterk mangel gjentas behandlingen med 10 til 14 dagers intervall.

Salat

Salat (friland): 100 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 100 ml/daa fra 3- til 8-bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan gjentatte behandlinger være nødvendig med den ovennevnte doseringen med 10 til 14 dagers intervaller. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 50-200 ml/daa når knoppene er grønne. Vannmengde: 20-50 l/daa. Alternativt: 50 ml/daa når knoppene er grønne, 50 ml/daa når knoppene er hvite og 100 ml/daa etter høsting. Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 50 ml i 20-50 l vann/daa på grønn knopp, fulgt av 2 behandlinger med 25 ml/daa på hvit knopp og på gjenvekst etter høsting.

Eple

Frukt: 100 ml i 20-100 l vann/daa ved knoppsprett, gjenta ved kronbladfall. Unngå behandling i blomstringen. På korkrust-svake sorter utsettes behandling til 6 uker etter kronbladfall. Hostbehandling etter hosting, senest 2-3 uker for bladfall.

Gulrøtter

Gulrot: 100 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved moderat eller alvorlig mangel gjentas behandlingen etter 10-14 dager. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Korn: 50-100 ml i 20 l vann/daa fra 2-bladstadiet til 1. leddknute synlig (Zadok's 12-31). Ved moderat til sterk mangel gjentas behandlingen med 10 til 14 dagers intervall.

Salat

Salat (friland): 100 ml/daa når plantene er 15 cm høye. Ved behov gjentas behandlingen med 10-14 dagers intervall. Siste behandling må utføres senest 1 måned før høsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 100 ml/daa fra 3- til 8-bladstadiet. For moderat til alvorlig mangel, kan gjentatte behandlinger være nødvendig med den ovennevnte doseringen med 10 til 14 dagers intervaller. Vannmengde: 15 -20 l/daa.

Bringebær

Bringebær: 50-200 ml/daa når knoppene er grønne. Vannmengde: 20-50 l/daa. Alternativt: 50 ml/daa når knoppene er grønne, 50 ml/daa når knoppene er hvite og 100 ml/daa etter høsting. Vannmengde: 20 l/daa.

Jordbær

Jordbær (friland): 50 ml i 20-50 l vann/daa på grønn knopp, fulgt av 2 behandlinger med 25 ml/daa på hvit knopp og på gjenvekst etter høsting.