Molybdenmangel forverret av

  • Sur jord
  • Lav pH
  • Moldfattig jord

Molybden er viktig for

  • Nitrogenmetabolisme, pigment- og klorofyllmetabolisme
  • Fordelaktig for vekst og avling