Kobbermangel forverret av

  • Moldrik jord
  • Kalkrik jord
  • Sandjord
  • Nydyrking på hei og skogsjord
  • Sterke N-gjødslingsnivåer

Kobber er viktig for

  • Gir friskt, grønt potetris
  • Fremmer avling