Bormangel forverret av

  • Sandjord
  • Høye nitrogennivåer Høye kalsiumnivåer Kalde, våte perioder eller tørkestress

Bor er viktig for

  • Bedrer planteutviklingen
  • Bedrer knollkvaliteten
  • Reduserer risikoen for indre rustflekksjuke
  • Reduserer risikoen for indre brunflekk