Magnesiummangel forverret av

  • Skarp, sandig og sur jord
  • Kaliumrike jordarter
  • Skifter som gjødsles sterkt med kalium
  • Kalde våte perioder

Magnesium er viktig for

  • Fremmer knolltilvekst
  • Øker knollavlinga
  • Gir bedre sykdomstoleranse og skallkvalitet
  • Fremmer tørrstoff- og stivelsesinnholdet i knollene