YaraVita SOLATREL

YaraVita SOLATREL

Et multinæringsprodukt for balansert tilførsel av næringsstoffer til potet for å stimulere knollantallet og knolltilveksten, samt sikre god kvalitet.

Innhold:
13 % fosfor (P)
4,2 % kalium (K)
2,7 % magnesium (Mg)
0,7 % kalsium (Ca)
0,7 % mangan (Mn)
0,3 % sink (Zn)

Flytende løsning.

Lagring:
Oppbevares i et kjølig, tørt lager - utilgjengelig for barn. Beskyttes mot frost og andre ekstreme klimaforhold.
Bønner

Bønner: 0,5 l/daa når kulturen er 10-15 cm høy. Gjenta om nødvendig 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Beetroot

Red Beet: 5 l/ha at the 4 to 6 leaf stage. For moderate to severe deficiency, repeat at 10 to 14 day intervals. Water rate: 200 l/ha.

Brokkoli

Brokkoli: 0,5 l/daa ved 4-6 bladstadiet like etter planting og gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: 20 l/daa.

Rosenkål

Rosenkål: 0,5 l/daa ved 4-6-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Kål

Kål: 0,5 l/daa på 4-6 bladstadiet etter omplanting og på nytt 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: 0,5 l/daa når plantene er 10-15 cm høye. Etter 10-14 dager kan behandlingen gjentas ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 0,5 l/daa etter planting på 4-6 bladstadiet. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. Vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Høstkorn: 300-500 ml/daa under buskingsperioden. Gjentas en eller to ganger etter 10 til 14 dagers intervall fra 2-bladstadlet til 1. leddkute synlig (Zadok's 12-31). Vannmengde: 20l/daa.

Purre

Purre: 0,5 l/daa fra to uker etter omplanting, eller ved direktesådde vekster som er 15 cm høye. Gjenta med 10-14 dagers intervall dersom det er nødvendig. Vannmengde: 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 0,5 l/daa. Behandling utføres 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved behov kan behandlingen gjentas med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 0,5 l/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervaller ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Løk

Løk: 0,5 l/daa. Påfør når bladverket er 15 cm høyt. Gjenta med 10-14 dager senere ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Pastinakk

Pastinakk: 0,5 l/daa når veksten er 15 cm høy. Ved moderat til alvorlig mangel, gjenta en eller to ganger med 10-14 dagers intervall. Vannmengde: 20 l/daa.

Erter

Erter: 500 ml pr daa når kulturen er 10-15 cm høy. Gjenta om nødvendig 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Swede

Kålrot: 0,5 l/daa ved 4- til 6-bladstadiet etter omplanting og igjen 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Bønner

Bønner: 0,5 l/daa når kulturen er 10-15 cm høy. Gjenta om nødvendig 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Beetroot

Red Beet: 5 l/ha at the 4 to 6 leaf stage. For moderate to severe deficiency, repeat at 10 to 14 day intervals. Water rate: 200 l/ha.

Brokkoli

Brokkoli: 0,5 l/daa ved 4-6 bladstadiet like etter planting og gjentas etter 10-14 dager. Vannmengde: 20 l/daa.

Rosenkål

Rosenkål: 0,5 l/daa ved 4-6-bladstadiet. Gjenta behandlingen 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Kål

Kål: 0,5 l/daa på 4-6 bladstadiet etter omplanting og på nytt 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Gulrøtter

Gulrot: 0,5 l/daa når plantene er 10-15 cm høye. Etter 10-14 dager kan behandlingen gjentas ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Blomkål

Blomkål: 0,5 l/daa etter planting på 4-6 bladstadiet. Gjenta ved behov med 10-14 dagers intervall. Vannmengde: 20 l/daa.

Korn

Høstkorn: 300-500 ml/daa under buskingsperioden. Gjentas en eller to ganger etter 10 til 14 dagers intervall fra 2-bladstadlet til 1. leddkute synlig (Zadok's 12-31). Vannmengde: 20l/daa.

Purre

Purre: 0,5 l/daa fra to uker etter omplanting, eller ved direktesådde vekster som er 15 cm høye. Gjenta med 10-14 dagers intervall dersom det er nødvendig. Vannmengde: 20 l/daa.

Salat

Salat (friland): 0,5 l/daa. Behandling utføres 10-14 dager etter planting eller oppspiring. Ved behov kan behandlingen gjentas med 10-14 dagers intervall. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.

Mais

Mais: 0,5 l/daa ved 4- til 8-bladstadiet. Gjenta behandlingen med 10-14 dagers intervaller ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Løk

Løk: 0,5 l/daa. Påfør når bladverket er 15 cm høyt. Gjenta med 10-14 dager senere ved behov. Vannmengde: 20 l/daa.

Pastinakk

Pastinakk: 0,5 l/daa når veksten er 15 cm høy. Ved moderat til alvorlig mangel, gjenta en eller to ganger med 10-14 dagers intervall. Vannmengde: 20 l/daa.

Erter

Erter: 500 ml pr daa når kulturen er 10-15 cm høy. Gjenta om nødvendig 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.

Swede

Kålrot: 0,5 l/daa ved 4- til 6-bladstadiet etter omplanting og igjen 10-14 dager senere. Vannmengde: 20 l/daa.