Fosformangel forverret av

 • Sur eller svært kalkrik jord
 • Lavt innhold av organisk materiale
 • Kalde eller våte forhold
 • Vekster med dårlig utvikla rotsystem
 • Jord med lave P-reserver
 • Jord med høy fosforfikseringskapasitet
 • Jernrike jordarter

Fosfor er viktig for

 • Fremmer knollansettingen
 • Øker knollantallet
 • Gir jevnere knollstørrelse
 • Fremmer knolltilvekst
 • Øker knollavlinga
 • Gir bedre sykdomstoleranse og skallkvalitet
 • Fremmer tørrstoff- og stivelsesinnholdet i knollene
 • Fremmer knollenes lagringsegenskaper og redusere lagersykdommer