YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro

YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro

Fullgjødsel 12-4-18 mikro er en klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink.
Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Ved lave P-AL-verdier i jord bør en supplere med OPTI -P™ 0-20-0 eller OPTI -START™ 12-23-0.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 48 %
3,35 mm – 4,75 mm: 48 %
Større enn 4,75 mm: 3 %

D50, mm: 3,40
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 1,09+/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 2287