OPTI-NK 22-0-12 3S + Se

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se er en fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, magnesium, svovel, bor, sink og selén.
Dette er den eneste gjødseltypen som er beriket med selén (0,0015 %).
Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller på svært forsforrik jord. Kan også være aktuell for å øke seléninnholdet i beitegras.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 47 %
3,35 mm – 4,75 mm: 52 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 3,43
Kornstyrke, kg: større enn 6
Volumvekt: 1,1+/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Finland
Reg.nr. (Mattilsynet): 4672
Reg. nr. (Produktregisteret): 315163